Město Liberec chce přenechat Libereckému kraji projekt nového autobusového nádraží. Tuto operaci prosazují hlavně Starostové a odůvodňují ji tím, že kraj je hlavním objednatelem meziměstské dopravy. Poněkud se ale přehlíží to, že velká část nového terminálu je parkovacím domem a na části pozemků, které město získalo, by měl vzniknout také park.

Vedle toho, že nový terminál nahradí ostudné buňky, měla jeho budova sloužit také jako důležité záchytné parkoviště. To mělo pomoci městu Liberec snížit počet aut zatěžujících svým vjezdem střed města. Parkování v této budově mělo být výhodné, ideálně provázané se slevou na jízdenku MHD, popř. jinými benefity (slevy na vstupenku do ZOO, Babylonu apod.). Město mělo mít rozhodující vliv na to, jak bude režim v tomto parkovacím domě upraven.

Pokud se terminál stane majetkem kraje, město Liberec nebude mít režim tohoto parkovacího domu ve svých rukách. Jaký bude mít kraj zájem na tom nabízet v něm co nejlevnější parkování? A jaký bude mít kraj zájem na to starat se o sousední park, který měl vedle terminálu přesunem stávajících nástupišť vzniknout?“, ptá se J. Felcman, předseda libereckých Zelených, člen výboru Zastupitelstva města Liberec pro územní plánování a dopravu.

Vedení města bude pravděpodobně na tuto kritiku reagovat tím, že s krajem bude snadné se na režimu parkovacího domu výhodně dohodnout. Jde ale o spoléhání se na něco, co již za dva roky ne-musí být pravda.

„Nikde není psáno, že vřelé vztahy mezi vedením města a kraje zde budou na věky. V březnu pokračuje hejtmanovi M. Půtovi soud kvůli jeho obvinění v kauze dotačního podvodu u projektu rekonstrukce kostela M. Magdaleny. Pokud bude odsouzen, velká starostovská bublina v Libereckém kraji praskne a příští krajské volby mohou dopadnout úplně jinak. Město Liberec pak může jen bezmocně pozorovat, co bude kraj s autobusákem provádět,“ upozorňuje J. Šedlbauer, zastupitel města za Změnu pro Liberec.

Jan Korytář, bývalý náměstek, který s tímto projektem přišel, k tomu říká: “Hlavní problém vidím v tom, že se Starostové na městě domlouvají s hejtmanem na převodu pozemků a projektu v hodnotě 200 milionů korun, aniž by k tomu existovala základní ekonomická rozvaha, v čem by toto řešení mělo být výhodné pro město. Tyto podklady musejí být první a nutnou podmínkou pro případná jednání s krajem. Jako Změna počkáme, až vedení města předloží tento ekonomický rozbor a porovnáme ho s našimi údaji. V žádném případě nechceme, aby se stalo například to, co se spalovnou, kdy tehdejší primátor Kittner doslova opil zastupitele rohlíkem a město tak o tento majetek, který dnes přináší zisk někomu jinému, přišlo. Varováním pro nás je, že tento přesun prosazuje právě primátor Zámečník, dlouholetý člen místní ODS.”

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;