Dopravní podnik poslal 28,5 milionů korun majitelům BusLine . Jde o peníze na tzv. přiměřený zisk za rok 2015, který je ve smlouvě mezi DPMLJ a BusLine (z prosince 2009) uveden odkazem na vládní nařízení. Podle tohoto nařízení žádná dopravní firma nikdy peníze nedostala, protože jeho výklad je sporný.

BusLine si nárokuje teoretickou výši, město poukazuje na to, že většina těchto nároků by byla zaplacena BusLine dvakrát a mohou představovat nedovolenou veřejnou podporu. Proto rada města Liberce opakovaně doporučovala představenstvu dopravního podniku vyplatit nejvýše 9 milionů.

Přesto předseda představenstva, Pavel Šulc (ex-ANO), dal pokyn k vyplacení plné výše 28,5 milionu.  Města, která dopravu financují, nepotvrdila oprávněnost nároku. Vyplacené peníze tak nemá dopravní podnik kryté.

Dopravnímu podniku tímto postupem některých členů představenstva vznikla ztráta, která se projeví v nižším objemu peněz na platy a na investice. „Pro představu, kdyby tyto peníze zůstaly v DPMLJ, umožnily by na příští rok zvýšení platů všech čtyř set zaměstnanců dopravního podniku o 4 tisíce měsíčně a ještě by zbylo na potřebné opravy“, upozorňuje Josef Šedlbauer.

DPMLJ je sice obchodní firma, ale je vlastněná městy a pracuje s veřejnými penězi. Představenstvo se nemůže chovat, jako by mu dopravní podnik patřil. Ti členové představenstva, kteří dopravní podnik poškodili, musí nést odpovědnost. „Nezbývá nic jiného, než oficiálně navrhnout odvolání Pavla Šulce z představenstva dopravního podniku. Postupoval v přímém rozporu s doporučením rady města, a to nelze akceptovat. Tady už nejde o malé peníze a končí veškerá legrace“, uzavírá Jan Korytář.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;