1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011 

2.      Bc. Martina  T e p l á – 40 let, vedoucí pracovnice v sociální oblasti ve veřejné správě, ANO…

Přidat komentář (0 Komentářů)

1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky a CR, bez politické příslušnosti

2.      Mgr. Pavel  Ž u r – 50…

Přidat komentář (0 Komentářů)

1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD

2. MUDr. Jan  M e č l – 51 let, primář urologie KNL a.s., člen…

Přidat komentář (0 Komentářů)

  1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje, KSČM 

2.      Ing. Miloš  T i t…

Přidat komentář (0 Komentářů)

1.      Ing. Dan  R a m z e r, 47 let, starosta města Frýdlant, ODS

2.      Ing. Petr  B e i t l, 49 let, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, ODS

3.      Mgr. Juraj  R a n i n e c, 48…

Přidat komentář (0 Komentářů)

 

 1.   Martin   P ů t a, 45 let, hejtman Libereckého kraje, STAN

 2.  PhDr. Hana  M a i e r o v á, 62 let, statutární náměstkyně hejtmana s rezortem CR, památkové péče a kultury, radní města Turnov,…

Přidat komentář (0 Komentářů)

1. Bc. František  G á b o r, 46 let, válečný veterán, účastník operací Pouštní bouře a Pouštní štít ve válce v Perském zálivu, zastupitel SML, TOP 09

2. Mgr. Václav   H o r á č e k, 60 let,  poslanec,…

Přidat komentář (0 Komentářů)

1. Bc. Zuzana K o c u m o v á – 37 let, mistryně světa a Evropy Spartan Race, zastupitelka Liberecké kraje, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport 2012 – 2014,…

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;