Politici měli prázdniny. Je vidět, že je měli i ti ve vedení Liberce. K projednání na prvním zářijovém zastupitelstvu není příliš bodů, u kterých by se očekával nějaký velký střet nebo diskuze. To ale neznamená, že takové zde zcela nejsou. Řešit se bude zadlužení dopravního podniku nebo protipovodňová opatření na Lužické Nise.

 

Bod č. 14 – ručitelský úvěr pro liberecký dopravní podnik

Rekonstrukce tramvajové trati do sousedního Jablonce nad Nisou má stát přes 800 milionů korun. To je celkem podstatná zpráva, která dosud libereckým veřejným životem příliš nerezonovala. Přes 620 milionů by z toho měla pokrýt dotace z Evropské unie, ale téměř 180 milionů má zaplatit Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

To pro něj, vzhledem k jeho ekonomické situace, bude znamenat nemalé zatížení. Nyní mají zastupitelé schválit ručení dopravnímu podniku u ČSOB, kde si chce vzít půjčku. Více zde

 

Bod č. 18 – opoziční návrh na protipovodňová opatření na Lužické Nise

Libereckým krajem i Libercem navrhovaná protipovodňová opatření na Lužické Nise již měsíce kritizuje opozice. Tvrdí, že taková podoba opatření, kterou prosazují kraj i město, jsou neefektivní a záměrně stavebně nákladná. Nejedná se pouze o veřejností kritizovaný park ve Wintrově ulici, který sebere zahrádky místnímu spolku.

Povodí Labe má na protipovodňová opatření připraveno 1,5 miliardy korun, které lze podle opozice využít daleko lépe. Stojí za zmínku, že s návrhem kraje nesouhlasí ani řada obcí, kterých se dotčená opatření týkají.

Liberecká opozice tedy přichází s vlastním návrhem. Ten obsahuje vytvoření oponentní studie, začít řešit koncepčně protipovodňová opatření na území města i kraje a zapojit další instituce i samosprávy, které v povodí Nisy leží. Více zde

 

Jednání zastupitelů můžete on-line sledovat zde

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;