Budoucí koalice Libereckého kraje složená ze Starostů pro Liberecký kraj, ODS a Pirátů předložila veřejnosti své koaliční prohlášení. Jsou v něm zmíněny plánované kroky nové koalice, z nichž některé, když se zasadí do reálií, působí celkem legračně. Pojďme některé z nich vypíchnout.

Koaliční prohlášení má dostatek konkrétních cílů, které si nová koalice klade. Od tradičních slibů z říše sci-fi, jako je rychlejší vlakové napojení do Prahy po věci, které se realizovat pravděpodobně budou nebo aspoň začnou, například stavbu urgentního centra medicíny v rámci liberecké nemocnice. Podívejme se ale na několik bodů, které se týkají transparentnosti, hospodaření s veřejnými penězi a boje s korupcí. Stojí za to.

Hned v první bod se týká transparentnosti a otevřenosti kraje. Je zde několik zcela absurdních prohlášení, pokud je porovnáme s fakty. U SLK či ODS to nepřekvapí, bude ale zajímavé, jak se s touto kolizí mezi PR a skutečností budou vyrovnávat Piráti se svou protikorupční image.

Připomeňme, že se hejtmanem stane Martin Půta, který je obžalován z korupce a zneužívání svých pravomocí, když se na tajných schůzkách s lobbisty z Metrostavu domlouval, jak tomuto stavebnímu gigantu pomoci vyvézt přednostně peníze na předražený a od začátku cinklý projekt. Půtu sice prvoinstanční rozsudek, ale ten spíše než by vnesl jasno do případu, vzbudil pozdvižení, když soudce například osvobodil i ty, kteří se přiznali.

Dalším členem krajské vlády se má stát přímý účastník zájezdů organizovaných Miroslavem Peltou a Jiřím Vařilem, Vladimír Richter z ODS. Ostatně je možní, alespoň to dnes tvrdí sám Jiří vařil, že na podobné zájezdy jezdil i sám Martin Půta.

Kraj opět slibuje náplavku u Nisy a revitalizaci dolního centra Liberce. Akorát že ji letos v červnu odpískal a na projekt nemá ani korunu.

"Rozhodujícím kritériem bude odbornost, ředitelé budou v pravidelných intervalech informovat o naplňování své koncepce a obhajovat svoje působení ve vedení organizací." To se ovšem moc nerýmuje s nepotismem, který prosazuje hejtman Půta, který tlačí své známé a blízké přátele do vedení nemocnic, krajských dopravních firem nebo organizací jako "podnikatelský inkubátor". A to často v rozporu se stanovisky zdejších odborníků, jako v případě Půtova blízkého přítele Pavla Marka, kterého se hejtman opakovaně snaží instalovat do vedení liberecké nemocnice. Nejen, že zde tito lidé berou obrovské odměny a platy, ale posilují přímý vliv jednoho muže - hejtmana Půty.

"V krajem vlastněných obchodních společnostech bude pravidelně prováděn nezávislý audit, který bude posuzovat nejenom účetnictví, ale také nákladovost společností a účelnost nakládání s finančním a dalším majetkem firem." Další z marketingových klišé. Zajímavé, že se to nepovedlo 8 let v Silnicích LK, které nakupovaly předraženou naftu od firmy se sídlem Karibiku spojené s Jiřím Vařilem. Ač hejtman sliboval před volbami 2012 nápravu, ta nepřišla, přesto, že jeho Starostové po celou dobu ovládali dozorčí radu.

V bodě 2, který se týká  Hospodaření, odpovědnost, regionální rozvoj kraje  a kde se píše: "Všechny resorty v působnosti Libereckého kraje mají rovnocenné postavení a budou podporovány spravedlivě podle potřeb a dopadu na fungování kraje." bude zajímavé sledovat, jak se ostatní radní budou vyrovnávat s autoritativním vedením ze strany hejtmana, které v minulosti vedlo k několika konfliktům či dokonce páru koalice.

"Pro rozvojové projekty a strategické záměry kraje a jeho organizací budeme i v dalších letech využívat finanční prostředky z fondů EU, národních zdrojů a budeme poskytovat dotační poradenství obcím a neziskovkám. Spolufinancování a předfinancování vlastních projektů budeme dál financovat z rozpočtu kraje." Kraj dotace často čerpat neumí a způsobuje tím i problémy městům jako je Liberec či Jablonec nad Nisou. příkladem může být nezvládnutý projekt autobusového terminálu, který hejtmanovi poslušně odevzdal liberecký primátor a který ač byl připraven a vysoutěžen, hejtman nedokázal včas podat. Liberec a Jablonec to pak stálo ponížení dotací o 60 milionů korun.

"Budeme pokračovat ve snižování administrativních a provozních výdajů Krajského úřadu Libereckého kraje a všech krajských společností." Připomeňme, že Liberecký kraj zřídil tzv. "podnikatelský inkubátor", cože je primárně půlmiliardová stavební zakázka pro Syner a jeho ex dceřinku, ale i organizace, která má pomáhat začínajícím podnikatelům. Ta má ovšem velice diskutabilní výsledky. Přesto jsou v ní zaměstnáni hejtmanovi přátelé a bývalí významní spolustraníci s obřími platy. Ředitel čtyřčlenného týmu zde bere například 180 tisíc měsíčně.

"Ve spolupráci s Hospodářskou komorou více zapojíme místní úspěšné podnikatele do rozvoje kraje, v případě zájmu bude kraj aktivní v ekonomické diplomacii." Tomu se dá věřit stoprocentně.

Plný text koaličního prohlášení je ZDE

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;