Hlavní téma prvního poprázdninového zastupitelstva je jasné, byť jej vedení města nedává na program. Sedmého září totiž uplyne doba, ve které město Liberec mělo podat svůj návrh na vypořádání se s družstvy, ve kterých má podíl. Primátor Jaroslav Zámečník a jeho kolegové ze Starostů, zejména radní Michal Hron, ale odmítají dodržet před dvaceti a více lety podpedsané smlouvy a podílu se za symbolickou cenu vzdát. 

S bodem, který jde ale družstevníkům vstříc ale přichází ODS a zřejmě jej podpoří i opozice. Dá se i očekávat, že družstevníci se přijdopu zeptat na zastupitelstvo, jak se jejich věc vyvíjí a možná bude následovat i ostřejší diskuse. Na programu je ale i budování nového podchodu po železniční tratí u arény nebo prodej pozemků pro vybudování parkovacího domu v areálu nemonice i další body.

Body č. 7 a 8 – pozemky pro parkovací dům u krajské nemocnice

Zastupitelé mají schválit prodej a směnu pozemků u Husovy ulice, které v budoucnu umožní výstavbu velkého parkovacího domu, který se má stát součástí nově rekonstruovaného areálu Krajské nemocnice Liberec. Více zde a zde

Body č. 18 a 19 – prominutí nájemného kvůli epidemii koronaviru

Město Liberec se chystá prominout zpětně za období duben až červen 30% nájemného podnikatelům, kteří využívají v nájmu městské prostory a nemovitosti. Jedná tak v souladu s kroky vlády ČR. Zastupitelé tak chtějí podnikatele podpořit v nelehké době, kterou přinesla epidemie COVID-19. Více zde a zde

Bod č. 20 – město daruje kamenné sochy muzeu

Vedení města navrhuje bezúplatný převod čtyř kamenných soch z Liebiegova paláce do vlastnictví Severočeského muzea. V paláci má vzniknout Centrum aktivního odpočinku za zhruba 170 milionů korun. Více zde

Bod č. 21 – přestavba železničního propustku u arény

Propustek na křižovatce ulici Doubská a 28. Října má vyjít na bezmála 19 milionů korun. Město se má na něm podílet necelými 9 miliony korun. Více zde

Bod č. 27 – metoda převodu družstevního podílu

Radní Petr Židek z ODS, který nesouhlasí s primátorem a Starosty, kteří odmítají naplnění smluv s družstevníky a převod městských podílů v družstev za symbolickou korunu předkládá vlastní návrh na vypořádání města a družstev. Inspiruje se v Kralupech nad Vltavou a navrhuje postup, který bude umožňovat uhrazení zápočtem účetně evidovaných pohledávek družstev vůči městu s tím, že kupní cena bude vypořádána zápočtem vzájemných pohledávek, v rámci vypořádání závazků města a bytových družstev plynoucích ze vzájemných smluv o sdružení. Více zde

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;