KSČM, Komunistická strana Čech a Moravy

Strana, která v Liberci v roce 1921 vznikla. Stejně jako v celé zemi se ovšem i zde potýká se stárnoucí členskou základnou i resentimenty z dob minulého režimu a někdy i nacionalistickým šovinismem (zejména protiněmeckým). V poslední době sice komunisté v republice posilují, ale v Liberci  jejich preference klesají. Zatímco v devadesátých letech měla kolem jedenácti procent, v roce 2006 to bylo zhruba 8,7 % a naposledy méně než 7% voličských hlasů.

Komunistická strana se v Liberci ne vždy drží svého (alespoň deklarovaného) radikálního celorepublikového programu. Zatímco u problémů drobnější povahy odmítají komunisté hlasovat s někdejším pravicovým mainstreamovým proudem liberecké politiky (reprezentovaným nejvíce ODS) a jsou často skutečně stojí na straně ekonomicky neprivilegované většiny například zájmům developerů, u některých zásadních otázek a kroků je tomu jinak.

A ač zastupitelé za KSČM tvoří významný, hodnotný prvek a zejména věcný prvek liberecké politiky (Skřivánková, Morávek), významná stranická rozhodnutí potom nahrávají (ve spolupráci s ČSSD, ODS) nepříliš transparentnímu nakládání s veřejnými statky.

KSČM se tak dnes dokonce podílí ve spolupráci s ČSSD na pozvolné privatizaci veřejné dopravy v Libereckém kraji i v Liberci skrze oustourcing, ač někteří zástupci odborů i zaměstnanci varují před takovými kroky. Ne vždy ovšem hlasují zástupci KSČM jednotně.

Hlavními představiteli KSČM jsou:
Dana Lysáková, Jaroslav Morávek, Josef Vondruška

www.kscm-liberec.cz

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;