Podnětem k jednávání o snížení ceny tepla v systému CZT v Liberci je dlouhodobě kritizovaná vysoká cena tepla ze sekundárních rozvodů, tzn. cena tepla pro konečného zákazníka.

Hlasování jednotlivých zastupitelů

V současné době se díky 2-složkové ceně tepla a nutnosti schvalování rezervovaného výkonu pohybuje v rozmezí od 800,-  do 950,- Kč/GJ u každého odběratele. Cílem celého souboru dokumentů, ke kterým se váže dnešní usnesení, je dosáhnout snížení ceny tepla na předpokládanou úroveň 699,- Kč/GJ včetně DPH a to zároveň se změnou na jednosložkovou cenu, kdy odběratel platí pouze to, co skutečně odebere vynásobeno jednotkovou cenou.

Odběratelům budou předloženy 2 varianty: první je varianta na dobu 1 roku se slevou 3 % a tou druhou variantou na dobu 5 let se slevou 14,5 % ročně a touto cenou se dostáváme na zmiňovaných 699,- Kč.

Tím by došlo i k úspoře u objektů v majetku SML či jeho příspěvkových organizací ve výši cca 5,5 mil. Kč ročně a pokud by přihlásili všichni, úspora za všechny odběratele by podle současných odběrů činila až 65 mil. Kč ročně.

Aby došlo ke zmiňovanému snížení ceny, je nutné uskutečnit tyto kroky:

  1. vložit majetek obou akcionářů (SML i Energie Holding) do Teplárny Liberec
  2. schválit záměr GreenNet, tzn určitou cestu, která by vedla k trvalému udržení snížené ceny
  3. podepsat smlouvy o dodávkách tepla pro objekty SML a jeho příspěvkových organizací, které jsou dosud napojeny na CZT. Tento krok je nutné učinit nejpozději do 15. 11. 2015.

V diskusi k tomuto bodu zastupitelstvo rokovalo o výši a struktuře majetku, který má být vkládán do společného projektu ze strany obou akcionářů. Zástupci SLK reprezentovaní p. Hronem předložili při rokování 9 otázek, na které postupně během projednávání dostávali  odpovědi. Dlouho se diskutovalo o výši základní ceny, ze které se budou slevy uplatňovat, dále o výši hodnoty vkládaných majetků a  jejích odpisů a též byla zmiňována otázka finančního vyrovnání mezi akcionáři.

Dlouze se projednávalo, zda jít cestou snížení hodnoty nájmů u obou akcionářů nebo cestou vkladu majetků, tato varianta dostala přednost i s ohledem na skutečnost možnosti požádat o dotaci při financování celé akce.

Opozice kritizovala rychlost projednání tohoto materiálu i skutečnost, že nebyl dostatečně předjednán ve výborech.

Závěr: předložený materiál byl schválen a usnesení bylo doplněno o úkoly náměstkovi pro technickou správu majetku p. Kyselovi zajistit vyhotovení nezávislé studie, která prověří určité varianty řešení.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;