Návrh vedení města na nákup zlevněného tepla pro zhruba 50 objektů, které patří městu či jeho organizacím. Vítěz byl avizován dopředu – Teplárna Liberec, kde má město 30% podíl. Opozice (Starostové pro Liberecký kraj) – zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. si vyhrazuje pravomoc schválit smlouvu na nákup tepelné energie pro objekty SML které vzejde z veřejné zakázky a rozhodnutí o uzavření smlouvy. Koalice protiargumentovala, že tento bod nemá až tak úplně dle zákona o veřejných zakázkách váhu. Zastupitelstvo totiž stejně i po schválení tohoto bodu, bude muset schválit odůvodnění veřejné zakázky, které bude zřejmě v příštím jednání zastupitelstva. Navíc zastupitelstvo by chtělo vidět smlouvu na 5 let, kterou schválí, abychom mohli kontrolovat parametry.

 

Hlasování jednotlivých zastupitelů

Opozice (Hron) – zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. si vyhrazuje pravomoc schválit smlouvu na nákup tepelné energie pro objekty SML které vzejde z veřejné zakázky a rozhodnutí o uzavření smlouvy.

Koalice (Galnor) – tento bod nemá až tak úplně dle zákona o veřejných zakázkách váhu. Zastupitelstvo totiž stejně i po schválení tohoto bodu, bude muset schválit odůvodnění veřejné zakázky, které bude zřejmě v příštím jednání zastupitelstva. Korytář – že bychom jako zastupitelstvo chtěli vidět smlouvu na 5 let, kterou schválíte, abychom mohli kontrolovat parametry. Batthyány je pravda, že smlouva je součástí zadávací dokumentace. Vracím se k návrhu usnesení s tím, že u materiálu bude příští měsíc i návrh znění smlouvy a nejvyšší očekávaná vysoutěžená cena. V hlasování byl návrh přijat.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;