Koalice předložila návrh na větší využívání peněz v dotačním fondu českoněmecké spolupráce na projekt Systém sídelní zeleně v Liberci. Část opozice (Rosenbergová a Červinka) se obává ,že při přípravě tohoto projektu spočívající v mapování všech zelených ploch zařazených do tohoto systému nebude respektováno vlastnictví a tím i způsob nakládání s takovýmito pozemky. Projekty podle nich nelze nikdy realizovat na cizích pozemcích. Koalice upozorňuje, že se bude jednat především o plochy ve vlastnictví města při kategorizaci zastavitelné a nezastavitelné pozemky. Další část opozice (Ferdan) poukazuje na to, proč není při realizaci takovéhoto projektu využito místních kapacit (TU Liberec).

Hlavní význam účasti v tomto projektu spočívá v úspoře prostředků v rozpočtu SML na územní studie, jež tvoří podklad pro územní plán tím, že tyto prostředky budou čerpány jako dotační z fondu přeshraniční spolupráce.

Hlasování odráží rozdílné přístupy zastupitelů opozice a koalice.

Hlasování jednotlivých zastupitelů

Návrh byl přijat.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;