Koalice (Hrbková) – ve spolupráci se zahraničními partnery bude proveden průzkum prostředí, ve kterém stromy žijí a bude vyvinut speciální substrát, zakoupíme dřeviny a vysadíme je ve vybrané lokalitě (Vítězné ulici).

Opozice (Rosenbergová) - má dotaz, jak byl proveden výběr lokality, měla připomínku k pojmenování projektu a k pojmu extrémní stanoviště a žádá předložení posudku na stromy, které se mají kácet. Červinka – nezdá se mu, že z městského rozpočtu vydáme 210 tis. Kč, což zhruba odpovídá výsadbě 15 stromů a má připomínky, že se má v projektu utratit 2,1 mil. Kč.

Hron – chybí varianty řešení, táže se proč v této lokalitě hynou stromy a obává se, že tento projekt bude konkurovat projektům Kino Varšava a Technické muzeum.

Koalice (Korytář) – posudek dodáme, tento projekt nekonkuruje výše uvedeným, neboť má jako ekologický prioritu. Hrbková vysvětluje, že město vysazuje stromy dosud stále stejným způsobem do nevhodného prostředí a tím maříme výpěstky, které by v jiném prostředí mohly žít.

Opozice (Hron) se dotazuje na jinou variantu řešení vedoucí ke stejnému cíli (např. s využitím BoZ Liberec).

Koalice (Hrbková) mu odpovídá, že není. Jedná se o záměr míchání produktu z kompostárny s místními surovinami a získaný substrát bude možné využít prostřednictvím TSML i při dalších výsadbách ve městě.

Opozice (Rosenbergová) namítá, co se stane, když se uvedený substrát nepodaří vyvinout, zda to ohrozí projekt. Proč nepoužít český hnůj?

Koalice (Korytář) – každý strom potřebuje určitý specifický substrát, stromům to jinak neprospívá. Za vyvinutí substrátu odpovídá německý lead partner a kdyby se mu nepodařilo substrát vyvinout, musel by to zdůvodnit poskytovateli dotace.

Opozice (Gábor) má připomínku k vybrané lokalitě Vítězná ulice, proč ne jiná a táže se, jestli neexistuje řešení se zahradnickými firmami z Prahy, Ostravy a ve spolupráci s VŠCHT.

Koalice (Hrbková) německý partner se v projektu obrátil na UJEP v Ústí n. Labem a že nezná v ČR firmu, která by uměla popisovaným způsobem vysazovat dřeviny.

Opozice (Berki) – se opět táže, zda by se na projektu nemohla podílet BoZ Liberec a dále, komu bude patřit patent na výrobu substrátu.

Koalice (Korytář) znovu opakuje, že substrát musí být míchán speciálně pro danou lokalitu a že míchat bude česká strana v rámci projektu.

Poté následuje hlasování odrážející tato různá stanoviska. Projekt byl schválen.

Hlasování jednotlivých zastupitelů

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;