Na stole byl návrh na podstatné omezení hazardu ve městě, který předpokládal zákaz všech heren a provozování výherních automatů například v restauracích. Místo toho mělo být povoleno jen několik málo kasín s větším dozorem. Jednalo se o návrh komise složené ze všech zástupců politických stran, kteří se na předkládaném materiálu shodli, protio byl jen zástupce ODS.

 

Prezentaci materiálu představil J. Šedlbauer ze Změny pro Liberec, který uvedl, proč je dle komise stav s hazardem ve městě neúnosný. Po celou dobu své prezentace byl opakovaně vyzýván primátorem T.Batthyánym k zestručnění a k zkrácení svého příspěvku.

O. Červinka z ODS podal dva protinávrhy, které se týkaly rozšíření doby, po kterou je možno v provozovnách hrát hazardní hry a zkrácení povinné přestávky a druhý, aby povolení pro místa, kde bude hazard provozován ,bylo vydáváno na tři roky. Posléze svůj druhý návrh stáhnul a spokojil s původním navrhovaným zněním, které počítalo s licencí na dva roky.

 J.Šolc ze Starostů pro Liberecký kraj vyjádřil obavu nad tím, zda bude v rozpočtu dostatečně nahrazen výpadek, který městské kase vznikne po takto razantním omezení hazardu. M.Rosenbergové z ČSSD chyběl v návrhu seznam míst, kde bude povoleno hazard provozovat. V. Skřivánková, zastupitelka za KSČM, podpořila návrh skupiny prezentovaný J.Šedlbauerem a vyjádřila se, že zkracování povinných přestávek, jak to navrhuje ODS povede k většímu počtu aktivních hráčů hazardu. K.Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj se podobně jako Jiří Šolc ptala, jak bude město kompenzovat výpadek financí po záíkazu hazardu, na druhou stranu se vyjádřila, že pokud by byla na stole nulová tolerance hazardu, zvedla by pro ni ruku.

J.Korytář, ekonomický náměstek za Změnu pro Liberec, odpověděl na dotaz zastupitelů, že výpadek z příjmů po zákazu hazardu bude kompenzován vyššími daňovými příjmy a avizovaným hospodářským přebytkem, se kterým město počítá. A.Ferdan ze Starostů přišel s dalším návrhem, který by zaúkoloval náměstka Korytáře, aby do návrhu zapracoval řešení, jak se město s výpadkem příjmů vyrovná. Na řadu připomínek reagovala V. Skřivánková návrhem, aby byly zapracovány do materiálu, který bude znovu zastupitelstvu předložen v září. J. Berki ze Starostů přišel s návrhem, aby se zastupitelstvo zaobíralo hazardem až po krajských volbách na říjnovém zasedání zastupitelstvu. K tomu se připojil i O. Červinka a své původní návrhy stáhnul. J. Šedlbauer apeloval na schválení omezení hazardu s tím, že všechny  připomínky je kdykoliv možno zapracovat.

Všechny protinávrhy nebyly přijaty  nakonec nebyl přijat ani původní návrh mezistranické komise. Postavili se proti němu i zástupci koaličního ANO v čele s primátorem T. Batthyáynym. Hazard tedy zůstal v Liberci zachován. Kdo pro to hlasoval, opět najdete v této tabulce.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;