Zuzana Tachovská

Liberecká zastupitelstva se pravidelně protahují k půlnoci a k mnoha bodům probíhá často úmorná nesmyslná diskuse. Ano, Změna pro Liberec v minulém volebním období proti spoustě věcí bojovala, několikrát se právě díky argumentacím zastupitelů za Změnu pro Liberec zastupitelstvo také protáhlo až do pozdních nočních hodin. Ale jsou tu podle mne dva podstatné rozdíly.

Změna pro Liberec v letech 2011 - 2014 blokovala:

 • prodej Technických služeb (za 106 mil.)
 • prodej rozsáhlých pozemků v areálu letiště
 • plošné zvýšení daně z nemovitosti
 • stavbu centra historie tramvajové dopravy za 90 milionů, protože by nezbylo na mnohem potřebnější menší projekty
 • narovnání nevýhodné smlouvy s Českou spořitelnou, které město přijde na 400 mil. Kč

Starostové pro Liberecký kraj nyní hlasovali proti:

 • zařazení nových dotací do rozpočtu (mimo jiné např. dvanáctimilionové dotace na sociálně-právní ochranu dětí od státu)
 • změně územního plánu, která by umožnila získat zadarmo pozemky od státu
 • členství v nevládní neziskové organizaci Civinet (Liberec by tak získával informace o novinkách a zkušenostech z oblasti udržitelné dopravy a měl by přístup k finančním fondům z programu Civitas)
 • přepracování části územního plánu (návrh předchozího vedení města nevypořádal námitky veřejnosti ani státní správy, mj. i Krajské hygienické stanice, a v podstatě nemohl být schválen)
 • dotaci pro ekologickou organizaci Čmelák, která chtěla revitalizovat zanedbané městské pozemky podobně, jako se o ně stará v Jablonném v Podještědí i jinde
 • snažili se poškodit zakázku Volnočasové plochy I. (hřiště u tří základních škol), napadali postup vedení města v této zakázce, protože nové vedení zrušilo rozhodnutí předchozího vedení města o vyřazení nejvýhodnější nabídky a ušetřilo Liberci téměř tři miliony, dokonce byl podán podnět na UHOS s rizikem, že se celá dotace bude muset vrátit a dětská hřiště budou muset být opravena z městských peněz či vůbec
 • navrhovali připravit o mandát zastupitele Jiřího Čečka, soud následně potvrdil, že neoprávněně a že jeho mandát je platný

Opozice má plnit důležitou úlohu kontroly a kritiky vedení města, nikdy by ale nemělo jít o obstrukci za každou cenu, o "unavovací válku" a především o blokování věcí jednoznačně přínosných. Představitelé SLK patřili mezi ty, kteří právě obstrukce vyčítali Změně pro Liberec v době, když byli sami v koalici.

Nyní jako by na to sami zapomněli, nešetří osobními agresivními útoky. Ty dva podstatné rozdíly jsou, podle mne, v tom, že Změna pro Liberec, když byla v opozici, tak se zabývala důležitými tématy, která by zásadně ovlivnila budoucnost města a, hlavně na rozdíl od Starostů, nikdy neblokovala věci prospěšné. Ale to už posuďte sami.

Zuzana Tachovská
zastupitelka za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;