Zuzana Tachovská-referendum_Liberec

Proč jsme se vlastně my - hrstka lidí v Liberci - rozhodli zorganizovat referendum o prodeji letiště a Technických služeb? Protože jako opoziční zastupitelé nemáme sílu ani další možnost, jak rozprodeji zbytku městského majetku pod cenou, které současné vedení města prosazuje, zabránit.

Toto referendum je kultivovaná vzpoura proti vedení města, které se chová a dělá pravý opak toho, než co slibovalo před volbami a vlastně i po nich, po odvolání Změny z vedení města. Současná vládnoucí koalice tvrdila ve svém programovém prohlášení: že budou řídit město jako odpovědní správci a rozhodovat budou s ohledem na dlouhodobý přínos místo na okamžitý zisk. Koalice dále slibovala, že bude snižovat zadlužení přednostně z úsporných opatření a nikoliv prodejem majetku města, a také  že městské nemovitosti budou přednostně pronajímat a ne jen prodávat.

Naslibovali i mnoho dalších věcí jako využívání evropských dotací či smysluplné projekty v rámci IPRM. A jaká je skutečnost? Posuďte sami. Dost dlouho prosazovalo současné vedení města nesmyslné megalomanské projekty jako “Muzeum tramvajové dopravy“, další peníze na evropské dotace se vracely a všechny městské projekty se zastavily. A majetek? Snaží se prodat hluboce pod cenou letiště i Technické služby.

Proč taky ne, současné vedení města už nemá jinou vizi než přežít do konce volebního období, problémy hrnou před sebou a rozpočet chtějí dále záplatovat prodejem posledního zbylého majetku.

Referendum je účinný nástroj přímé demokracie, ale zároveň krajní prostředek k prosazení vůle většiny občanů, bojujeme za něj, protože jiná cesta, jak zabránit bezhlavému rozprodeji městského majetku, není. A jestli občané k referendu nepřijdou? Nebo rozhodnou, že by se mělo prodávat?

Všechno je možné, ale budou to občané a ne hrstka politiků, kteří rozhodnou.

Zuzana Tachovská
zastupitelka města za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;