DPMLJ-Busline

Audit smluvních vztahů mezi společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) a BusLine měl posoudit, zda cena, kterou si BusLine od dopravního podniku účtuje, není příliš vysoká a zda mohla být nižší, pokud by zakázka na dopravu byla uzavřena na základě výběrového řízení.

Na tuto základní otázku auditoři neodpověděli, poučná je však reakce vedení města na výsledek auditu.

Co jsme se nedozvěděli

Na zakázku dopravy v Jablonci a části dopravy v Liberci neproběhlo výběrové řízení a proto nevíme, jestli cena, kterou si BusLine od dopravního podniku účtuje, není přemrštěná. K této otázce se měl vyjádřit audit, který si dopravní podnik zadal. V zadání auditu je přímo požadavek na srovnání s podmínkami obdobných smluvních vztahů a na vyhodnocení ekonomických dopadů absence výběrového řízení. Auditoři na tyto otázky neodpověděli, protože prý jde o jedinečný smluvní vztah a smlouva platí, takže máme počkat do jejího vypršení v roce 2019 a pak dodavatele vybrat v řádném výběrovém řízení.

Co jsme se dozvěděli

O čem tedy je audit za několik set tisíc korun? Hlavní zjištění: smlouva je výhodná, protože zatímco firmě BusLine platí dopravní podnik za ujetý kilometr 43,60 Kč v Liberci a 46,30 Kč v Jablonci, od Liberce si DPMLJ účtuje za každý kilometr 55,25 korun. Tedy k závěru, že dopravní podnik je dražší, není potřeba auditorská zpráva, stačí se podívat na dvě čísla do výkazů DPMLJ za předchozí roky.

Co jsme se také dozvěděli

Jak je možné, že náklady DPMLJ na jeden kilometr autobusové dopravy jsou o 11 korun vyšší než u soukromé firmy? Proč takovou sumu město dopravnímu podniku platí a proč politici ve vedení DPMLJ nedokážou vést firmu k vyšší efektivitě? Pro město Liberec tento rozdíl znamená, že platí dopravnímu podniku o 50 milionů ročně víc, než kdyby si objednával dopravu přímo od BusLine.

Je přitom pravděpodobné, že při řádném výběrovém řízení by byla cena ještě nižší. Pokud má DPMLJ nadále pracovat pro město, a my jsme přesvědčeni že ano, musí se jeho vedení starat o zvýšení efektivity namísto obhajoby smluv bez výběrového řízení. Vedení radnice a DPMLJ nad výsledkem auditu jásá, ve skutečnosti by ale mělo být zděšené a bez odkladu konat.

Fakta

Město Liberec posílá dopravnímu podniku (DPMLJ) kolem 200 milionů ročně. Objednávku na veřejnou dopravu dostává DPMLJ od města bez soutěže, což je možné jen proto, že Liberec je zároveň vlastníkem dopravního podniku. Dopravní podnik 40% objednávek na dopravu od svých vlastníků (malým spoluvlastníkem je Jablonec) předal na deset let firmě BusLine. Smlouva byla uzavřena v prosinci 2009 bez výběrového řízení.

Dopravní podnik zcela ovládají politici, předsedou představenstva je Roman Šotola (ČSSD), místopředsedou David Václavík (Liberec občanům), dalšími členy Jiří Rutkovský a Jiří Veselka (Unie pro sport a zdraví), Jiří Kittner (ODS), Marcela Sedláková (za bývalé Věci veřejné), Bohumil Kašpar (ČSSD) a zástupci Jablonce Jana Hamplová a Karel Dlouhý. Ředitelem dopravního podniku je Luboš Wejnar, který byl představenstvem DPMLJ jmenován do funkce bez výběrového řízení a až do okamžiku jmenování byl zároveň členem představenstva společnosti BusLine.

Přesná citace otázek ze zadání auditu:

  1. Posouzení ekonomické výhodnosti smluvních vztahů mezi DPMLJ a společností BusLine, a.s., porovnání s podmínkami obdobných smluv v hromadné dopravě, dopad těchto smluvních vztahů na strategický rozvoj DPMLJ.
  2. Posouzení ekonomické výhodnosti uzavření smlouvy o zajištění výkonu závazků veřejné služby v hromadné dopravě ze dne 2.12. 2009 bez výběrového řízení, možnost výběru jiného dodavatele než BusLine, ekonomické dopady absence výběrového řízení.

Josef Šedlbauer, člen dozorčí rady DPMLJ a městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;