Jan Korytář

Vznik KPKP doprovází, tak jak je tomu v demokratické společnosti normální, polemika o tom, zda jde o krok dobrým či špatným směrem a komu tento krok pomůže či koho poškodí. Rád bych se jako jeden ze zakladatelů k tomu též vyjádřil.
Je dobře, že kritici KPKP upozorňují již dopředu na možná rizika s tímto projektem spojená i na personální složení jeho orgánů.  Přesto se mi ale zdá, že u některých není  smyslem této kritiky pomoci v boji proti korupci , ale spíše jde o znedůvěryhodnění celého projektu.  Dovolím si na obhajobu vzniku KPKP uvést několik argumentů.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jan Korytář

Vzhledem k informacím uvedeným v diskusích pod některými články a dotazům, se chci vyjádřit k mojí „kauze“ trvalého bydliště. Od narození jsem měl trvalý pobyt v Liberci na třídě Svobody 243/58, po přestěhování před několika lety pak přechodný pobyt na Aloisině Výšině 629. Na první adrese dlouhodobě bydlela moje matka. Protože jsem si trvalý pobyt sám nezměnil a matka se nakonec také odstěhovala, majitel objektu mi ho před nedávnem zrušil a tím jsem se automaticky „nastěhoval“ na libereckou radnici. Tento týden požádám o výměnu občanského průkazu tak, aby bylo vše formálně v pořádku. Po celou dobu bydlím v Liberci a mám v úmyslu zde bydlet i nadále.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jan Korytář

Předseda krajského klubu zastupitelů za KSČM  František Pešek předložil na jednání krajského zastupitelstva návrh na odvolání náměstkyně Kocumové za Změnu pro LK.

Hon na Kocumovou tak pokračuje, Pešek jen převzal štafetu po Mackovíkovi.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jan Korytář

Vedení města Liberce na konci března odstoupilo od svého záměru prodat Technické služby města Liberce, ještě předtím odpískalo prodej libereckého letiště. Beru to jako zadostiučinění a jednu z mála chvil, kdy si jako opoziční zastupitel mohu říct – naše aktivita měla smysl.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jan Korytář

Město Liberec uspořádalo pro občany města besedu k budoucí podobě Sokolovského náměstí. Rád bych se s vámi podělil o dojmy účastníka této akce.

Besedu k budoucí podobě Sokolovského náměstí zahájil bývalý tiskový mluvčí bývalého primátora Jiřího Kittnera Martin Korych, který přivítal všechny hosty v čele s paní primátorkou Rosenbergovou. Vzápětí  předal slovo Bc. Jiřímu Novotnému z odboru správy majetku města.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jan Korytář

Vzhledem k více dotazům na téma proč nejsem členem Rady kraje, bych rád představil důvody, které mne k tomu vedou. Toto rozhodnutí není vynucené nějakými vnějšími okolnostmi, ale vychází jak z principů a politických záměrů Změny, tak i z toho, jak vnímám své osobní poslání v politice. Nemyslím si, že to je nějaká  zrada na voličích, jak se někteří moji političtí soupeří snaží tvrdit. Z mého pohledu je to naopak promyšlené rozhodnutí, jak mandát získaný od voličů co nejlépe zúročit.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Projekty IPRM

V únoru 2011 jsem jako tehdejší primátor města Liberce přehlédl, že v jednom z materiálů, které projednávalo zastupitelstvo a který se týkal uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci IPRM – atraktivní a kvalitní život v Liberci, je uveden v seznamu dalších projektů také projektový záměr občanského sdružení Čmelák na projekt Centrum pro přírodu. Jsem dlouhodobým předsedou tohoto sdružení a také spoluvlastníkem pozemků, na nichž se měl projekt realizovat.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Sport Park Liberec

V Liberci existuje nadace, o které téměř nikdo neví a jejíž příjmy vysoko ční nad příjmy dalších zavedených libereckých nadací – Nadace Euronisa, Nadace Syner či Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Jedná se o Nadaci pro rozvoj sportu v areálu Sport Park Liberec. Hlavním zřizovatelem této nadace jsou Bílí Tygři s.r.o., kteří jsou také hlavním příjemcem peněz od této nadace. Více než 99% podíl ve společnosti Bílí Tygři s.r.o. vlastní S-group holding, a.s.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Václav Havel

Není na tomto serveru příliš zvykem, aby zde někdo děkoval bývalému primátorovi Jiřímu Kittnerovi či současné primátorce Martině Rosenbergové či dokonce přímo Václavu Klausovi. A přesto se tak nyní stane.

To poděkování patří za ten nejlepší způsob, jakým se mohli přihlásit, i když asi nechtěně, k odkazu Václava Havla, známého mimo jiné svými dramaty v duchu tradic absurdního divadla.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď: jak kde...

Vzhledem k tomu, v jakém stavu byla zastupitelstvu předložena smlouva o úpravě vztahů v tzv. Oddechové zóně Perštýn, však mám pocit, že tuto smlouvu profesionálové zrovna nepřipravovali a nesvědčí ani o dostatečných schopnostech a kompetencích členů rady města.

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;