Jsem rád, že můj kolega Baxa na tomto webu otevřel téma revitalizace Veseckého rybníku, oblíbeného „Tajchu“. Také já mám vizi o tom, jak by mohl tento rybník a jeho okolí vypadat - v tom se s kolegou moc nelišíme. Dva roky na ní také už pracuji, i když to zatím není vidět. Naše voliče bude v příštím roce zajímat samozřejmě hlavně to, jestli jsme skutečně něco dokázali změnit. Slova ani sny stačit nebudou. Existuje tedy nějaké řešení?

Můj původní plán byl "jednoduchý". Namísto toho, aby město prodalo pozemky pod hrází i celý rybník společnosti Povodí Labe tak, jak to kvůli nedostatku peněz plánovalo minulé vedení města, jsem chtěl, abychom naopak my od Povodí Labe vykoupili těleso hráze. Hráz a pozemky pod ní mají totiž dva vlastníky - Povodí a město. Nedovedu si představit, že bychom jako Změna pro Liberec souhlasili s prodejem celého rybníku jen proto, že jsme nenašli 2 miliony na výkup hráze.

Vyřešení majetkových poměrů jsem chápal jako první nutný krok proto, aby se s celým územím mohlo něco systematicky začít dělat. Jako správné jsem viděl postupovat v těchto krocích:

2017

1. Vyřešit majetkové poměry s Povodím Labe a schválit výkup za 2,25 mil. Kč

2018

2. Připravit a podat žádost o dotaci na opravu hráze a odbahnění. Odhad investice je cca 14 mil. Kč na opravu a 3 mil. Kč na odbahnění, z toho dotace je cca 80 %.
3. Nechat vypracovat studii komplexních úprav okolí rybníka, ale už s návazností na předchozí opatření, za cca 0,5 mil. Kč.

2019

4. Upravit hráz a odbahnit rybník, podíl města na této akci by byl odhadem 3 až 5 mil. Kč.
5. Po provedení výše uvedeného realizovat další opatření, jako jsou vytvoření nové pláže, lepší přístupy do vody, mola, oprava povalových chodníků, úprava parkoviště a také vybudování chybějícího WC - předběžný odhad: min. a max. varianta 0,5 - 3 mil. Kč

Celková náklady pro město by tak činily 6 – 11 mil. Kč, které by bylo potřeba vynaložit v příštích třech letech a měli bychom kvalitní a na dlouhé roky dopředu opravenou rekreační plochu.

Bohužel, přesto, že se státním podnikem Povodí Labe existuje předběžná dohoda o jejím odkupu za odhadní cenu 2,25 mil. Kč, pro samotný výkup stále není potřebných 20 hlasů.

Jedním z důvodů, proč tomu tak je, není u části zastupitelů nic jiného, než fakt, že předkladatelem tohoto návrhu jsem já a že by se v případě, že výkup projde, mohlo ukázat, že Změna umí naše město měnit k lepšímu. Nic nepomohlo ani to, že jsem materiál již dvakrát doplňoval o nové informace, které si zastupitelé vyžádali.

Nevadí. Udělám ještě jeden pokus, a to na listopadovém zastupitelstvu. Pokud ani napočtvrté výkup hráze neprojde, mám připravený plán B. Připravíme nejprve studii úprav okolí, v příštím roce uděláme základní opravy a úpravy a samotný výkup hráze použijeme jako jednu z otázek připravovaného referenda. Ať se rozhodnou sami Liberečané.

Věřím, že rozhodnou stejně, jak by rozhodl každý rozumný hospodář a vlastník samotného rybníka a okolních pozemků, takže hráz bude město moci vykoupit.

Mám, stejně jako mnoho Liberečanů, také představu, jak by mohl vypadat Vesecký rybník a jeho okolí. Mám také ale plán, jak toho dosáhnout a umím být dost vytrvalý na to, abych postupně zdolal jednu překážku za druhou a tuto vizi přeměnil v realitu. Myslím si, že voliči od nás politiků, které si volí, očekávají zejména konkrétní činy, které zlepší jejich život a i proto jsem si vyřešení problému Veseckého rybníka vzal jako jeden ze svých prioritních úkolů.

Jan Korytář
náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;