Dovolte, abych vám ve stručnosti představil návrh rozpočtu města na rok 2017. Při jeho sestavování jsem se snažil o to, aby využití peněz, které máme k dispozici, bylo co nejefektivnější. Vzhledem ke splátkám starých dluhů ve výši cca 170 mil. Kč ročně musíme být ve výdajích více než opatrní.

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Dobrý rozpočet nemůže vycházet pouze z toho, kdo zrovna přijde s nějakým požadavkem. Tento, stejně jako dva předchozí, stojí na několika základních principech.

Město nehodlá platit z rozpočtu města záležitosti, na které je možné získat dotace.

Sice to po komunálních volbách v roce 2014 znamenalo navýšení počtu vysoce kvalifikovaných úředníků (lovců dotací), ale jak současná čísla ukazují, tento krok se jeví jako velice přínosný. V roce 2015 bylo zažádáno o dotace na 9 projektů za 74 mil. Kč. V roce 2016 již na 21 projektů za 157 mil. Kč. Většina žádostí o dotace se nyní vyhodnocuje. Aktuálně se připravují další projekty za 890 mil. Kč. Navýšení mzdových prostředků kvůli zvýšení počtu úředníků za roky 2015 a 2016 činilo v součtu 2,2 mil. Kč. Město ovšem získalo dvacetkrát tolik.

Díky nově nastavenému rozpočtu město letos navýší příspěvky na provoz škol, školek a městských příspěvkových organizací.

ZOO, divadlo F. X. Šaldy nebo botanická zahrada se v minulých letech pohybovaly na hraně ekonomického přežití. Navýšení příspěvku umožní jejich další rozvoj.

 

Navyšujeme prostředky na opravy a investice

Vnitřní dluh města na zanedbané údržbě a opravách činí neuvěřitelných 5 miliard korun. Nejvíce je to vidět na silnicích a zeleni, ale stejně špatně na tom jsou i školy a školky. V jakém poměru by město mělo investovat peníze v roce 2017 do jednotlivých hlavních oblastí ukazuje tabulka:

 

Kompostárna, parky, terminál ČSAD - jedná se o nové projekty, které by měly zlepšit život v našem městě.

Většinou se jedná o projekty spojené s dotacemi, jako je např. záměr vybudovat městskou kompostárnu pro bioodpad za 28 mil. Kč, nebo zateplení a rekonstrukce vybraných škol a školek. Letos také proběhne soutěž na podobu nové odbavovací haly a parkovacího domu u nádraží ČSAD za 160 mil. Kč. Z prostředků města budou probíhat jak opravy některých komunikací, tak např. obnova zchátralého Lesního koupaliště za 8 mil. Kč. Po dlouhé době začne konečně rekonstrukce více než dvaceti parků a zelených ploch, zejména v centru města.

Peněz v rozpočtu je stále nedostatek.

I když se díky růstu ekonomiky zvyšuje příjem města z daní, nepoměr mezi tím, co můžeme ročně vynaložit na opravy a investice a potřebami města je značný. I proto je maximální využití evropských dotací jednou z mých priorit. Bohužel, na většinu níže uvedených projektů nelze evropské dotace použít, a budou muset být financovány z rozpočtu města.

  • Plavecký bazén cca 350 mil. Kč
  • Stará hokejová hala cca 90 mil. Kč
  • Rekonstrukce zázemí DFXŠ cca 90 mil. Kč
  • Rekonstrukce budovy Uran cca 30 mil. Kč
  • Silnice a chodníky cca 1 000 mil. Kč
  • ZŠ Ještědská cca 90 mil. Kč

Na závěr musím znovu uvést, že bez toho aniž by stát změnil způsob přerozdělování daní, kdy např. Plzeň nebo Ostrava získávají na jednoho obyvatele zhruba dvakrát tolik co Liberec, nejsme schopni náš majetek efektivně spravovat, i když získáme maximum dotací. Změna způsobu výpočtu daní, které Liberec získává od státu, by proto měla být jednou z klíčových priorit celého vedení města na další roky.

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;