Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Občas bývám kritizován, že nejsem dost zkušený ekonom, abych mohl řídit rozpočet a financování stotisícového města. Někteří předchůdci prý odborníci byli. Tak se na to pojďme podívat trochu z blízka.

Rozvoj Liberce v předchozích letech – žití na dluh

Je pravda, že město v minulých letech investovalo do svého rozvoje daleko více, než je tomu dnes. Bohužel, tento rozvoj byl položen na špatných základech a časem logicky skončil. Hlavním zdrojem nových investic města byl dříve prodej městského majetku. To však nešlo dělat donekonečna. Tento systém jsem kritizoval již v roce 2006, kdy jsem se stal poprvé městským zastupitelem. Tehdejší vedení města však dalo výprodeji zelenou.

Vše skončilo, když došel majetek.

Jak je vidět z tabulky, roční příjmy z prodeje majetku začaly setrvale klesat od roku 2007 a dnes tvoří jen nepatrnou část rozpočtu.

 

V té době se navíc nabralo několik úvěrů, které se v roce 2010 sloučily do jednoho, v objemu dvou miliard korun. Splátky tohoto dluhu dnes zatěžují rozpočet města ve výši zhruba 170 mil. Kč ročně. Ekonomická strategie stylem „po nás potopa. Zatímco v roce 2000, kdy začal město řídit Jiří Kittner, byl Liberec bez dluhů a měl majetek určený k prodeji ve výši zhruba 3,5 miliardy, tak v roce 2010, kdy tato éra skončila, byly příjmy z prodeje majetku už pouhých 70 milionů, zato dluh města byl dvě miliardy. Viz tabulka č. 2. 

 

 

Neschopnost nadělá často větší škodu než korupce

Proč neschopnost? Protože v případě Liberce neschopnost nebo jen nečinnost libereckých politiků z ODS a ČSSD, kteří měli v předchozích vládách své ministry financí, vedla k tomu, že Liberec ročně zbytečně přicházel o stovky milionů korun. Nemuselo to tak ale dopadnout, kdyby se ti, kteří dříve řídili město, byli schopni podívat trochu více do budoucna a nežili na úkor podstaty.

Jde o to, že Liberec, páté největší město v ČR, získává při přerozdělování daní na jednoho obyvatele zhruba dvakrát méně, než třeba čtvrtá Plzeň. To je způsobeno tzv. koeficienty v zákoně o rozpočtovém určení daní.

 

 

Díky tomu získal např. v loňském roce Liberec daňové příjmy ve výši 1,2 miliardy, zatímco o pouhých 60 tisíc obyvatel větší Plzeň získala téměř trojnásobek – 3,4 miliardy!

Proč má obyvatel Plzně pro stát dvakrát větší hodnotu než obyvatel Liberce?

Protože to tak kdysi někdo nastavil a dodnes se s tím nic neudělalo. Přitom žádnou logiku to nedává, je to pouze nespravedlivé a pro Liberec, resp. další krajská města jako Olomouc, Hradec Králové a další, velmi nevýhodné. Plzeň má přitom stejně jako Liberec divadlo, ZOO, botanickou zahradu, tramvaje, autobusy, školy, školky, silnice, parky. Jen je o něco větší - Liberec má 100, Plzeň 160 tisíc obyvatel. Jenže Liberec na obyvatele v roce 2015 získal 11.700 Kč příjmů z daní, které přerozděluje stát, zatímco Plzeň 20.200 Kč! Tento rozdíl činí v neprospěch Liberce při přepočtu na náš počet obyvatel neuvěřitelných 800 mil. Kč ročně! To je polovina aktuálního dluhu nebo čtyřnásobek toho, co město dává ročně do oprav a na investice.

Proč potřebujeme získat z daní na hlavu stejně jako Plzen či Ostrava:

Protože jinak se z dluhů nikdy nedostaneme. Kromě zmíněných dvou miliard, z nichž je již zhruba pětina splacena, je zde ještě jeden dluh. Ten, se kterým se všichni setkáváme každý den. Tím je vnitřní dluh města na zanedbaných opravách silnic, škol, školek a dalšího městského majetku. Tento dluh je podstatně větší, činí cca 5 miliard Kč. I proto bude Liberec muset s dalšími krajskými městy vyvinout daleko větší úsilí, aby získal spravedlivý podíl na vybraných daních. Jinak stav našeho města nikdy nezměníme.

Navýšení daňových příjmů od státu je jednou z mých dlouhodobých priorit. Krátkodobě může městu pomoci zaměření se na co nejlepší čerpání evropských dotací, první projekty se pomalu rozbíhají, další jsou v přípravě. I když takto ale získáme i stovky milionů, nebude to stačit. Výhledově se Liberec může rozvíjet, jen pouze pokud se nám podaří prosadit změnu daňového koeficientu.

Liberec musí usilovat o to, aby se spolu s dalšími krajskými městy dostal na úroveň Plzně, Ostravy či Brna. V ústavě ČR je mimo jiné také věta, že naše země je „vlast rovnoprávných, svobodných občanů“. Svoboda i rovnoprávnost nejsou jen vzletné formulace, ale jsou do značné míry závislé i na financích. Nyní začíná běh na dlouhou trať, v jehož cíli musí být to, že obyvatelé Liberce budou mít pro kvalitu svého života od státu stejné podmínky, jako třeba obyvatelé Plzně.

Jan Korytář

Na případné otázky či připomínky v diskusi odpovím v samostatném článku.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;