Jan Korytář

Převzal jsem resort ekonomiky po kolegovi Šolcovi a rád bych se podělil o své první dojmy.  Musím uznat, že po panu náměstku Šolcovi jsou městské finance v lepším stavu, než jaké byly v roce 2010 na konci éry Jiřího Kittnera a to i přes to, že máme za sebou hospodářskou krizi a k prodeji městského majetku už také moc nezbylo. Jen taková „maličkost“ k tomu, jak se na radnici hospodařilo za éry ODS v čele s Jiřím Kittnerem: Ještě těsně v roce 2010 dokázala utratit téměř 100 mil. Kč nad rámec tehdejších běžných příjmů města, když je bez mrknutí oka a bez nutnosti začít šetřit utratila díky tomu, že z dluhopisu 2 miliardy zbylo po refinancování tehdejších dluhů ještě  98  mil. Kč...

 

Jiřímu Šolcovi je nutno přiznat zásluhy za to, že i když převzal zadlužené město v době ekonomické recese, pokračoval ve změnách započatých náměstkem Baxou a dokázal v zásadě udržet všechny funkce města v chodu, zároveň splatit 4 x 70 milionů do umořovacího fondu a k tomu platit každoroční úroky ve výši téměř 95 mil. Kč.

Je ale ještě dost věcí, které je třeba zlepšit a proto se rada města rozhodla dát přípravě rozpočtu na příští rok větší prostor.    

Jedna z věcí, která je koaliční prioritou prvořadého významu, je přehodnocení dlouhodobých smluv města s dalšími společnostmi a zlepšení fungování městských společností. Tento krok nepovede pouze k úsporám na straně výdajů, ale bude také nutné posílit některé odbory města, aby město mělo vůbec kapacitu potřebné změny prosadit.

Městské firmy totiž většinou nemají zcela jasné a dlouhodobé zadání od vedení města a město zde také dostatečně neprovádí potřebnou kontrolu.

Rozpočet a rozpočtové změny jsou dosti nepřehledné a to i pro mnohé úředníky a zastupitele, nehledě na veřejnost. Návrh rozpočtu na rok 2015 proto bude předložen již v nové struktuře.

Na městě bohužel neexistuje ani ucelený systém výběru investičních priorit, na které je potřeba vyčlenit městské finance. Rok 2015 by měl být proto i rokem zavedení systému výběru investičních priorit v rámci celé městské skupiny.

Samotný rozpočet na rok 2015 by měl stát na těchto principech:
-    větší přehlednost a srozumitelnost i pro nové zastupitelé a řadové občany
-    omezení investičních výdajů do doby, než dojde ke stanovení investičních priorit města
-    vytvoření větší finanční rezervy, která by měla umožnit lépe využít dotačních příležitostí  
-    přesun části peněz původně určených na externí firmy na posílení personálních kapacit radnice
-    omezení všech zbytných výdajů tam, kde město nemá dobře nastavené dlouhodobé smlouvy s dalšími subjekty do doby, než dojde k přehodnocení těchto smluv
-    personální posílení oddělení, kde se očekává pozitivní dopad na městský rozpočet - oddělení dotací, právní, veřejných zakázek, ekonomiky, technické správy a dalších pozic.

Návrh rozpočtu, tak, jak jsem ho převzal, nebyl dle mého názoru připraven ke schválení, jak tvrdí kolega Šolc. Změny se budou týkat desítek položek v objemu desítek milionů Kč.  Dle vyjádření některých vedoucích odborů proběhla totiž pouze počáteční fáze, kdy byly vedoucím oddělení sděleny limity, do kterých se mají vejít, jejich návrhy s nimi ale již nikdo neprojednal.

Po revizi návrhu rozpočtu, která by měla skončit začátkem ledna, bude návrh rozpočtu předložen radě města, finančnímu výboru a také k připomínkování veřejnosti tak, aby ho zastupitelstvo města mohlo schválit na svém příštím zasedání 29. ledna 2015.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;