Jan Korytář

V sobotních  novinách jsem si  přečetl, jak  pan náměstek  Kamil Jan Svoboda slavnostně oznamuje, že město bude kontrolovat, aby se dětem ve školách a školkách vařilo zdravě a proto  vydal metodické doporučení, že se nesmějí používat tzv. potravinové náhražky.  To je samozřejmě krok správným směrem. Mám k tomu jen jedinou výhradu. Pan náměstek Svoboda v tiskové zprávě jaksi zapomněl uvést, že je to hlavně zásluha zastupitelky Zuzany Tachovské ze Změny pro Liberec, která s tímto nápadem přišla a  dlouhodobě  se jej snažila prosadit jako členka školského výboru.

Kolegyně Tachovská připravila dokonce sama i metodický pokyn, který omezuje používání potravinových náhražek jak v mateřských tak i základních školách, protože příslušní úředníci nevěděli, jak to udělat. Navíc vím,  že se kolegyně Tachovská problematice stravování chce věnovat i do budoucna a myslím, že je to dobře, protože používání potravinových náhražek není jediným problémem školního stravování, nejen v Liberci.

Samozřejmě panu náměstkovi Svobodovi je potřeba poděkovat za to, že projevil dobrou politickou vůli. Bez něho by metodický pokyn nevyšel.  Mrzí mne ale to, že se v tiskové zprávě města nenašlo místo ani pro jednu větu, kterou by ocenil zásluhu Zuzany Tachovské na změnách ve stravování v libereckých školách a školkách, která nad tím strávila spoustu času a energie, i když vím, že ona to nedělala pro pochvalu, ani pro politické body, ale zkrátka proto, protože to vnímala jako problém, který se rozhodla změnit a nakonec se jí to také povedlo.

                                                                                                   Jan Korytář, zastupitel za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;