Jan Korytář

Vzhledem k informacím uvedeným v diskusích pod některými články a dotazům, se chci vyjádřit k mojí „kauze“ trvalého bydliště. Od narození jsem měl trvalý pobyt v Liberci na třídě Svobody 243/58, po přestěhování před několika lety pak přechodný pobyt na Aloisině Výšině 629. Na první adrese dlouhodobě bydlela moje matka. Protože jsem si trvalý pobyt sám nezměnil a matka se nakonec také odstěhovala, majitel objektu mi ho před nedávnem zrušil a tím jsem se automaticky „nastěhoval“ na libereckou radnici. Tento týden požádám o výměnu občanského průkazu tak, aby bylo vše formálně v pořádku. Po celou dobu bydlím v Liberci a mám v úmyslu zde bydlet i nadále.


O žádné dávky jsem ani já ani moje partnerka v souvislosti s touto změnou trvalého bydliště nežádali a ani neměli v úmyslu žádat. 

Je to formální chyba, kterou napravím, ale chyba s nulovou společenskou nebezpečností, kde nemůže dojít k žádnému ohrožení veřejných prostředků či ke škodě.

Poznámka na závěr:  Já ani moji kolegové, se kterými spolupracuji, nejsme žádní čistí, bílí a dokonalí „andělé“. Jsme lidé z masa a kostí jako každý jiný. Takže děláme i chyby. 

Naším cílem není svět, kde žijí dokonalí a bezchybní lidé, ale jde nám o to, že chceme zamezit, aby z veřejných prostředků zbytečně odtékaly do soukromých kapes miliony či desítky milionů, protože tyto peníze pak chybí na sociální péči, školství, opravy silnic a mnoho dalších veřejně prospěšných věcí.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;