Jan Korytář

Předseda krajského klubu zastupitelů za KSČM  František Pešek předložil na jednání krajského zastupitelstva návrh na odvolání náměstkyně Kocumové za Změnu pro LK.

Hon na Kocumovou tak pokračuje, Pešek jen převzal štafetu po Mackovíkovi.

 

Návrh KSČM je opravdu paradoxní. Po celé minulé volební období, kdy komunisté tiše podporovali vládu ČSSD, víceméně výměnou za jednu trafiku a pár placených míst pro své lidi, jim nevadilo, že kraj nemá zdravotnickou koncepci, nevadilo jim hospodaření a stav českolipské nemocnice, nevadilo jim zvýšení odměn pro členy dozorčích rad v krajských nemocnicích, nevadilo jim zaměstnávání synáčků funkcionářů ČSSD na liberecké záchrance. Zato dnes chce pan Pešek, celý jurodivý, odvolávat Kocumovou z důvodů, které jsou evidentně zástupné, podle sousloví „Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde“

Krajští komunisté a nejen oni do omrzení stále omílají, že Kocumová není odborník na zdravotnictví. Na to říkám: No a co má být? Celé minulé období „řídil“ krajské zdravotnictví MUDr. Pavel Novák, odborník a  člen ČSSD. Slušný člověk, ale evidentně bez jakékoliv politické síly, proti Bursovi a spol. neměl šanci. Hospodaření krajských zdravotnických zařízení mělo v této době, jak se nyní ukazuje, evidentně velké rezervy. Řeči o odbornících v politice jsou nebezpečné, protože odvádějí pozornosti od jádra problémů. Politik má umět s odborníky na úrovni komunikovat a spolupracovat, jeho práce má těžiště ale někde jinde.

Zuzana Kocumová při nástupu do své funkce skutečně nebyla žádným odborníkem na zdravotnictví. Sama to i trochu nešikovně řekla při svém nástupu do funkce a stále se jí to vrací. Kdo ale jen trochu chce, musí vidět, že se v rezortu zdravotnictví rychle zorientovala a její práce přinesla jasné výsledky.

Kocumová připravila otevřená výběrová řízení v obou nemocnicích i na záchrance a najednou se pod novým vedením hospodaření krajských nemocnic v Liberci i České Lípě, ale také Záchranné zdravotnické služby LK, až zázračně zlepšuje v řádech milionů či desítek milionů korun. K žádné destabilizaci nemocnic nedošlo, naopak se konečně začalo s opravami českolipské nemocnice. I zde byla zakázka o téměř 20 milionů levnější, než se předpokládalo. To je podle mě hlavní důvod pro tlak na odvolání Kocumové. Jednak to poukazuje na neschopnost jiných a hlavně to z dlouho budovaného „ systému“ odčerpává peníze a „systém“ se brání.

Osobně si nemyslím si, že by návrh na odvolání Kocumové byl z hlavy pana Peška, ten jen vykonává vůli někoho jiného. Cíl je dlouhodobě konstantní a zřejmý - postupným tlakem eliminovat vliv Kocumové a Změny na krajskou politiku. A tím zavedený „systém“ chránit.

Změna pro Liberecký kraj se hry na odvolání Kocumové nezúčastní a zařazení tohoto bodu na jednání ZK musí zamítnout.  Pevně věřím, že stejně se zachovají i Starostové a ta část opozice, které chce spíše spolupracovat než se účastnit komunistického divadla s názvem „Odvolejme Kocumovou, nějaký důvod už se najde“.

Jan Korytář
předseda klubu zastupitelů Změny pro Liberecký kraj

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;