Václav Havel

Není na tomto serveru příliš zvykem, aby zde někdo děkoval bývalému primátorovi Jiřímu Kittnerovi či současné primátorce Martině Rosenbergové či dokonce přímo Václavu Klausovi. A přesto se tak nyní stane.

To poděkování patří za ten nejlepší způsob, jakým se mohli přihlásit, i když asi nechtěně, k odkazu Václava Havla, známého mimo jiné svými dramaty v duchu tradic absurdního divadla.

Jak jinak než jako absurdní divadlo, v jehož duchu vznikaly Havlovy hry, lze označit fakt, že jeho památku uctívali při různých příležitostech v Liberci a v Praze i ti, kteří jsou více než typickými představiteli toho, proti čemu Václav Havel celý život bojoval. Byl snad Václav Havel tím, kdo věřil v moc klasických stran a stranických sekretariátů, byl tím, kdo schvaloval opoziční smlouvu mezi ČSSD a ODS, byl tím, kdo prosazoval politiku založenou na vzájemných obchodech? Asi těžko.

Václav Havel byl myslím naopak tím, kdo podporoval občanské iniciativy a občanskou společnost, právě jako protiváhu moci klasických stran, byl tím, kdo věřil v myšlenku udržitelného rozvoje a kritizoval bezmyšlenkovitý růst a konzumní společnost a koneckonců byl tím, kdo prosazoval na první pohled poněkud nepraktickou, přesto však potřebnou politiku založenou na hodnotách, ne tzv. reálnou politiku, založenou na tom, co je výhodné, možné a přijatelné pro mocné.

Myslím proto, že odkaz Václava Havla kromě vzpomínek a zapálených svíček nejlépe uctíme tak, že se nenecháme otrávit ani zastrašit vládnoucí mocí, že nebudeme žít ve lži a ohýbat záda, že budeme nazývat věci pravými jmény, že se zkrátka budeme učit být svobodnými občany tak jako on a že přijmeme jako nevyhnutelný fakt, že za svobodu je nutné bojovat a někdy také být připraven osobně zaplatit.

Pokud budete přemýšlet, co si v tyto dny přečíst, rád bych vám doporučil známou esej Václava Havla Moc bezmocných, najdete ji například v internetové verzi Knihovny Václava Havla. Ač napsána v roce 1978, obsahuje pasáže, které přesně sedí jak na dnešní Liberec, tak i obecně politickou situaci ve světě. Nemusíte se přitom bát, není to čtení depresivní, ale spíše inspirativní.

Přeji Vám klidné vánoce a úspěšný nový rok 2012.

Jan Korytář, městský zastupitel za Změnu pro Liberec
předseda sdružení Čmelák, které již od roku 2006 provozuje tento web

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;