Projekty IPRM

V únoru 2011 jsem jako tehdejší primátor města Liberce přehlédl, že v jednom z materiálů, které projednávalo zastupitelstvo a který se týkal uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci IPRM – atraktivní a kvalitní život v Liberci, je uveden v seznamu dalších projektů také projektový záměr občanského sdružení Čmelák na projekt Centrum pro přírodu. Jsem dlouhodobým předsedou tohoto sdružení a také spoluvlastníkem pozemků, na nichž se měl projekt realizovat.

Tyto pozemky by mělo v rámci projektu získat sdružení Čmelák, které by zde mohlo vybudovat po 17-ti letech činnosti vlastní sídlo jako zázemí pro své aktivity. Čmelák je počtem zaměstnanců, členů, rozpočtem i rozsahem aktivit největší nevládní neziskovou ekologickou organizací v Libereckém kraji, která mimo jiné provozuje i protikorupční a občanské aktivity, mezi něž patří i provoz tohoto webu.

Toto mé neúmyslné přehlédnutí vedlo k tomu, že jsem neohlásil dle zákona střet zájmů, za což mi byla nyní vyměřena pokuta v rámci přestupkového řízení. Hlasování zastupitelstva se přitom netýkalo projektu Čmeláka přímo, šlo o schválení rámcové smlouvy mezi městem a regionální radou jako poskytovatelem dotace, kde byl tento projekt uveden jako jeden z možných příjemců evropské dotace. Tímto mým přestupkem nedošlo k poškození města, ani k získání nějaké osobní výhody.

Rád bych zdůraznil, že se jednalo z mé strany o pochybení, nikoliv záměr, neboť jsem zhruba před rokem ve chvíli, kdy o projektu Čmeláka rozhodovalo liberecké zastupitelstvo poprvé, nehlasoval, právě z důvodu střetu zájmů. Stejně tak jsem nijak neskrýval spoluvlastnictví pozemku ani jen nepřeváděl na žádného „bílého koně“ a tuto informaci jsem nad rámec povinných údajů uvedl i v projektové žádosti.

I z těchto důvodů mi byla po mém odvolání ke správnímu odboru Krajského úřadu Libereckého kraje, z možného rozmezí 0 – 50.000 Kč stanovena snížená pokuta 1.500 Kč + správní poplatek 1.000 Kč za náklady řízení, nikoliv tedy 4.000 Kč, jak nepřesně uvedl server tydenvlk.cz . Trochu mne udivilo fungování státní správy v této záležitosti, neboť jsem byl ze strany příslušného úředníka ujištěn, že se jedná v případě přestupku o neveřejné řízení a jsem překvapen, že tuto informaci, která nemůže pocházet z veřejných zdrojů a kterou si u mne ani autor článku neověřil, přinesl jako první právě zpravodajský server patřící do skupiny S-group.

Chybu jsem v rámci přestupkového řízení uznal, je pro mě ponaučením, že v politice se platí i za chyby neúmyslné, které nikomu nezpůsobí žádnou škodu. To mi v kontextu dalších libereckých kauz, kde šlo často o poškození města o desítky milionů korun, za něž dosud nikdo nenesl odpovědnost, může připadat jako paradoxní, ale beru to jako důležitou výstrahu a dobré ponaučení do další politické práce.

Jan Korytář, zastupitel města Liberce za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;