Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí za připomenutí.

Hejtman Martin Půta se opakovaně pozastavil nad úniky informací z krajského úřadu, konkrétně nad tím, jak se k Busline dostaly materiály Rady kraje ještě v době, kdy byly vůbec připravovány ke schválení. Nezaznělo, jestli má na mysli úniky informací od konkrétních lidí nebo z počítačového systému na kraji, který má zadní vrátka. Z naší zkušenosti je bohužel velmi pravděpodobné obojí. Zuzana Kocumová jako krajská náměstkyně opakovaně zažila situaci, kdy se citace jejích emailů ocitly v článcích webu tydenvlk, provozovaném Synerem. 

Úniky informací o připravovaných krocích kraje k firmě Busline prostřednictvím konkrétních osob mohou být jedním z důvodů, proč tentokrát hejtman Martin Půta při přípravě materiálu obešel některé odbory krajského úřadu (odbor dopravy) a nejspíše i svého kolegu Marka Pietera.

Obojí ukazuje na skrytou tvář zdánlivě dobře a profesionálně fungujícího krajského úřadu. Na tu tvář, o které si nemůžeme být jisti, pro koho pracuje.

Na zastupitelstvu bylo také zajímavé sledovat, kteří zastupitelé byli proti tomu, aby kraj do ČSAD Liberec vstoupil. Byl to bývalý radní pro dopravu, V. Mastník, přímo odpovědný za to, že se nepodařilo vysoutěžit autobusovou dopravu standardní cestou. Pak jeho dva kolegové z SLK, Dvořák a Canov.

Co je k tomu vedlo, nevím. Nákup nepodpořil také nikdo z ODS, kterou na kraji zastupuje především její Jablonecká část, která je s Busline dlouhodobě zadobře a kteří dokázali zabetonovat pozici Busline v dopravním podniku Liberce a Jablonce. Podporu nevyjádřila ani starostka České Lípy, paní Žatecká, která se v současné době velmi snaží za pomoci různých právních kliček a výjimek o založení dopravního podniku v České Lípě, který by přitom opět bez soutěže převážnou část své činnosti převedl na Busline.

Bude zajímavé sledovat, co se stane dále. Vážím si energie hejtmana Půty, s jakou se pokouší prosadit vstup do ČSAD Liberec i proti vůli velké části svého vlastního klubu. Je to cesta, jak napravit to, že jím vedená rada kraje v minulosti Buslinu hodně pomohla získat to postavení, ve kterém je dnes.

Samotný krajský dopravní podnik ale neznamená, že bude vyhráno. Tento podnik, podobně jako Silnice LK, dopravní podnik v Liberci nebo liberecké technické služby, se stane minimálně na nějaký čas bitevním polem různých zájmových skupin, které se budou snažit získat část své moci zpět. Ať už snahou o outsourcing části služeb nebo třeba pokusy o zasmluvnění dlouhodobých dodávek pohonných hmot či servisních služeb.

Z minula mají firmy okolo Busline tyto cesty výborně naučené a jsem si jist, že budou schopni vymyslet i nové.

Jaromír Baxa, zastupitel za Změnu pro Liberecký kraj

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;