Audit

Začalo to nevinně. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou si nechal zpracovat hloubkový audit hospodaření společnosti, zpracovávala jej firma FSG. Prof. Josef Šedlbauer se hospodařením dopravního podniku dlouhodobě zabývá, a tak o zprávu z auditu požádal.

Řeklo by se: Skvělé! Zastupitel a člen dozorčí rady společnosti se o audit zajímá a když už jej nedostal automaticky, požádal si o něj, aby mohl vykonávat svou práci.

Ale ouha. Po několikerých dotazech, osobních i emailových, jak prof. Šedlbauera, tak mých, jsme dostali zprávu o tom, že se Zprávou z auditu bude zabývat představenstvo 5. září a že bude audit zveřejněn až po tomto zasedání.

V zář ?!? Tři měsíce po získání informace bude informace předána členovi statutárního orgánu společnosti, který si o daný dokument zažádá? To snad ne.

Začali jsme se proto ptát "Proč?". Od Doc. Václavíka, místopředsedy představenstva DPMLJ a zastupitele za Liberec občanům, stranu, která "taky chtěla" transparentní hospodaření, průhledné městské společnosti a nevím, co ještě, jsme se v následující emailové výměně dozvěděli, že takto rozhodlo představenstvo společnosti a tudíž se nedá nic dělat.

Takové rozhodnutí bylo protizákonné. Porušovalo zákon o obcích, který dává zastupiteli právo na informace, které potřebuje pro výkon své činnosti (§82 zák. 128/2000 Sb.), např. pro hlasování o rozpočtu a změnách v rozpočtu týkajících se dopravního podniku. Bylo i proti obchodnímu zákoníku, který jasně říká, že "Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti..." (§197 zák. 531/1991 Sb.).

Pokud bychom podali žádost o audit dle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), musel by být audit vydán do 15 dnů (s možností prodloužení o 7 dní) a následně by musel být i zveřejněn na webových stránkách společnosti, vyjma míst, kteráé podléhají utajení dle zákonných předpisů.

Protože se ale občas dějí zázraky, po drobných protestech a osobním rozhovoru s předsedou představenstva, Romanem Šotolou (ČSSD), bylo rozhodnuto, že se zpráva z auditu stane součástí materiálů pro jednání dozorčí rady tento týden a k auditu se tedy prof. Šedlbauer jako člen dozorčí rady nakonec nejspíš dostane.

Tolik námahy kvůli dokumentu, u kterého vlastně ani nevíme, co v něm je. Ale už ty tajnosti okolo z něj dělají malý poklad.

Jaromír Baxa, městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;