Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů - jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně, což chápu, a v jejím okolí, kam spadá velký kus Zanádraží nebo prakticky celý Harcov, což už ale není fér ke zbytku města.

Takové vymezení je úplně špatně - cenné domy máme po celém městě! Vždyť "Velký Liberec" vznikl spojením města, městeček a vesnic v jeho okolí. Všechna měla svá centra, pomalu každá čtvrť má dům, který charakterizuje její vývoj, je naším dědictvím z minula.

Jenže většina města má smůlu, což mne strašně štve a mrzí.

Město samo přitom má přehled po historických centrech, která stojí za to chránit, stejně jako o cenných budovách - a tyhle cenné budovy a části města jsou v celém městě, ne jen tam, kde je možné čerpat dotace, viz mapka z městského mapového portálu Marushka tady dole.

A tak zatímco Jeřáb spadá do zóny podpory, historicky stejně cenná zástava v Doubí v Proletářské, v Karlově, v Kateřinském údolí, nebo nebo na Poštovním náměstí v Rochlici má smůlu.
Stejně jako jedna z posledních charakteristicky červených roubenek u nás ve Vesci. Památkově chráněná není, jeden z posledních dokladů původního charakteru naší části města to ale je pořád. Za mého dětství si na takové chalupy pamatuju tři, jedna už zmizela úplně, druhá je přestavěná k nepoznání, tahle je poslední, nedávno změnila majitele, co s ní bude, nevím. Městu to je ale asi jedno a je mi to strašně líto.
Přitom kvalitně opravené domy jsou velkým obohacením veřejného prostoru, všude, nejen v centru, jak je vidět na žluto šedé ukázkově zrekonstruované vile, co stojí vedle našeho sídliště a jen tak mimochodem taky patří na ten městský seznam cenných budov.
Na podzim budou volby. Pokud bude šance, strašně rád bych tuhle nespravedlnost změnil. Chránit historické dědictví přece potřebujeme v celém městě.
Jaromír Baxa, zastupitel za Liberec otevřený lidem
Přidat komentář (4 Komentáře)

Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a K. Hrbkovou, údajně kvůli nepořádku v centru. Místo nich do správní rady má přijít právě dvojice Langr-Kysela. Celou akci velmi podporuje také J. Zámečník ze Starostů.

Toto rozhodnutí ale nedává žádnou logiku, je opřené o nepravdivé a neférové argumenty, protože ani Hrbková, ani Korytář ani Komunitní práce nejsou za čistotu města primárně odpovědné. Primárně odpovědným je paradoxně Tomáš Kysela, přeneseně pak celá Rada města. Pokud se radním nelíbí to, že Komunitní práce vyčistí Amfiteátr před akcí Změny, měli to raději říci „na férovku“ než tohle. Ve výsledku je to jen další hřebík do rakve liberecké politické kultury, kde nerozhodují fakta, ale jen a pouze to, kdo má kolik hlasů.

Níže podrobnější vysvětlení.

1. Organizační řád radnice jasně stanovuje, že za čistotu města je zodpovědný odbor správy veřejného majetku, který vede David Novotný a stojí nad ním nikoliv K. Hrbková nebo J. Korytář, ale Tomáš Kysela. Stejný odbor má za úkol „vykonávat supervizi nad smluvními partnery v oblasti zimní údržby, čistoty města (komunikací, chodníků, veřejných ploch ve vlastnictví města); tyto činnosti koordinuje a vytváří pro ně návrhy koncepcí“ (viz (sekce 04, část A, bod 1h a bod 5 Přílohy 2 k Organizačnímu řádu, dostupné na http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/organizacni-rad/).

Někdo může namítnout, že K. Hrbková má na starosti veřejný prostor, ano, má, ale nikoliv jeho čištění.

2. Co se kdy uklízí je stanoveno Operačním plánem (dostupný zde http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-spravy-verejneho-majetku/oddeleni-technicke-spravy/aktuality/operacni-plan-cisteni-mesta-pro-rok-2017.html), říká se v něm, co se má čistit, jak často a kdo je zodpovědný. Zjistíte v něm, že za ruční úklid jsou odpovědné primárně Technické služby, které mají na úklid dlouhodobou smlouvu. To je nejspíše důvod, proč je čištění „pod Kyselou“ a ne „pod Hrbkovou“. Jen několik lokalit (Tržní náměstí, Masarykova, okolí kulturáku a sídliště) mají uklízet Komunitní práce. Uklízí-li Komunitní práce jinde, je to na základě objednávek jiných subjektů, ať už TSML nebo DPMLJ, které se tím ale nezbavují odpovědnosti za výsledek.

3. Operační plán připravuje odbor správy veřejného majetku pod Tomášem Kyselou, schvaluje jej Rada města. Jenže je to obvykle jeden ze sta bodů, a pokud v něm a priori nehledáte problém, přejdete jej. Jestli na nějaké nesrovnalosti někdy upozornil Ivan Langr, mi není známo.

4. Pracovníci Komunitních prací dnes dělají hodně jiných věcí než dříve a hodně věcí jim zadává právě odbor veřejného prostoru pod paní Hrbkovou. Předně, je dobře, že se město snaží využít hlavně své kapacity a nenakupuje služby jinde. Diskusi je fér vést o tom, které práce byly kdy prováděny, kdo o nich rozhodl, jestli u toho porušil nějaká pravidla a jestli nejsou prováděny na úkor jiných činností. Seriozní rozbor ale nikdo neudělal a není ani předmětem materiálu do Rady města (na webu města zatím nedostupný), který členy správní rady mění, jen říká, že jsou Komunitní práce odpovědné za čistotu a že v tom selhaly. Což je, ve světle výše uvedeného, minimálně nepravda. Osobně si takové posouzení netroufnu udělat, o fungování J. Korytáře a jeho ochotě jít za samou hranu pravidel nebo někdy i mírně za vím své, na druhou stranu Komunitní práce udělaly od výměny ředitele hodně věcí, na které v Liberci roky nikdo nešáhl, tím myslím lavičky na sídlištích, řeší kontejnerová stání, drobné opravy hřišť a podobně. Pokud ale někdo odvolává správní radu a k tomu nejspíše připravuje zbraně i na ředitele, tak by tyhle věci měl mít pořádně zjištěné.

5. Nefunkční úklid ukazuje primárně na nefungující odbor D. Novotného a nefungující Technické služby. Osobně jsem věnoval dva roky snahám fungování TSML zlepšit, mé návrhy však ve většině nebyly akceptovány. Snad proto, že po rozkrytí všech problémů jsem otevřeně říkal, že bez širší obměny managementu TSML a nových smluv s městem, které by lépe upravovaly, co mají TSML dělat a kdy, se dále neposuneme. Ani k větší efektivitě TSML, ani k lepší kvalitě prací pro město. Návrhy na to, abychom se o změnách smluv alespoň začali bavit, však soustavně zabíjel právě D. Novotný. Příběhů na toto téma by bylo mnoho, T. Kysela nepomohl, naopak stál za D. Novotným. K větším změnám v managementu zase nebyla vůle ani v představenstvu, ani v radě města. Proto jsem odešel, nemělo smysl prosazovat něco, co nikdo nechce a bránit třeba jiným lepším řešením. Že by ale od té doby TSML fungovaly nějak lépe, to jsem si ale nevšiml.

6. Problém s Fügnerkou je z velké části v tom, že se spoléhá na ruční čištění, strojní metení je tam dle operačního plánu jen jednou za dva týdny. V centrech měst nebývá neobvyklé strojní metení každý den. Na ruční čištění by pak zbývaly nedostupné plochy jako třeba místa okolo stromů. Kolik by to stálo však neumím odhadnout, vyšší frekvence by však pomohla a byla by to cesta.

Abych to shrnul: Pochopil bych ledacos. Např. odvolání J. Korytáře a K. Hrbkové s argumentem, že I. Langrovi a T. Kyselovi (a J. Zámečníkovi…) vadí, že Komunitní práce udělaly něco v amfiteátru před předvolební akcí Změny a ne jinde. Bylo by to přímé, možná ne úplně spravedlivé, ale pro všechny srozumitelné v tom, že existuje pár tenkých hranic, jejichž překračování ostatní štve. Bral bych to i jako svým způsobem cestu k nějaké hygieně v tom, co si navzájem budeme a nebudeme tolerovat, tedy pokud bychom stejné tenké linie řešili i u ostatních. Třeba u způsobu, jak primátor vede zastupitelstva.

Odvolat ale správní radu Komunitních prací za neuklizené město, to nemá logiku. Nejde o nic, co by bylo opřené o argumenty. Jde jen o jeden z dalších kroků, který podkopává politickou kulturu v našem městě, protože ukazuje, že se někteří politici neštítí vůbec ničeho a že v naší real politice nezáleží na ničem jiném než na tom, jestli máte dost hlasů. Rád bych se dočkal toho, že naši politici budou komunikovat otevřeněji a že fakta budou hrát v rozhodování mnohem větší roli než dnes.

Jaromír Baxa, kandidát za LOL! - Liberec otevřený lidem

Přidat komentář (148 Komentářů)

Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí za připomenutí.

Hejtman Martin Půta se opakovaně pozastavil nad úniky informací z krajského úřadu, konkrétně nad tím, jak se k Busline dostaly materiály Rady kraje ještě v době, kdy byly vůbec připravovány ke schválení. Nezaznělo, jestli má na mysli úniky informací od konkrétních lidí nebo z počítačového systému na kraji, který má zadní vrátka. Z naší zkušenosti je bohužel velmi pravděpodobné obojí. Zuzana Kocumová jako krajská náměstkyně opakovaně zažila situaci, kdy se citace jejích emailů ocitly v článcích webu tydenvlk, provozovaném Synerem. 

Úniky informací o připravovaných krocích kraje k firmě Busline prostřednictvím konkrétních osob mohou být jedním z důvodů, proč tentokrát hejtman Martin Půta při přípravě materiálu obešel některé odbory krajského úřadu (odbor dopravy) a nejspíše i svého kolegu Marka Pietera.

Obojí ukazuje na skrytou tvář zdánlivě dobře a profesionálně fungujícího krajského úřadu. Na tu tvář, o které si nemůžeme být jisti, pro koho pracuje.

Na zastupitelstvu bylo také zajímavé sledovat, kteří zastupitelé byli proti tomu, aby kraj do ČSAD Liberec vstoupil. Byl to bývalý radní pro dopravu, V. Mastník, přímo odpovědný za to, že se nepodařilo vysoutěžit autobusovou dopravu standardní cestou. Pak jeho dva kolegové z SLK, Dvořák a Canov.

Co je k tomu vedlo, nevím. Nákup nepodpořil také nikdo z ODS, kterou na kraji zastupuje především její Jablonecká část, která je s Busline dlouhodobě zadobře a kteří dokázali zabetonovat pozici Busline v dopravním podniku Liberce a Jablonce. Podporu nevyjádřila ani starostka České Lípy, paní Žatecká, která se v současné době velmi snaží za pomoci různých právních kliček a výjimek o založení dopravního podniku v České Lípě, který by přitom opět bez soutěže převážnou část své činnosti převedl na Busline.

Bude zajímavé sledovat, co se stane dále. Vážím si energie hejtmana Půty, s jakou se pokouší prosadit vstup do ČSAD Liberec i proti vůli velké části svého vlastního klubu. Je to cesta, jak napravit to, že jím vedená rada kraje v minulosti Buslinu hodně pomohla získat to postavení, ve kterém je dnes.

Samotný krajský dopravní podnik ale neznamená, že bude vyhráno. Tento podnik, podobně jako Silnice LK, dopravní podnik v Liberci nebo liberecké technické služby, se stane minimálně na nějaký čas bitevním polem různých zájmových skupin, které se budou snažit získat část své moci zpět. Ať už snahou o outsourcing části služeb nebo třeba pokusy o zasmluvnění dlouhodobých dodávek pohonných hmot či servisních služeb.

Z minula mají firmy okolo Busline tyto cesty výborně naučené a jsem si jist, že budou schopni vymyslet i nové.

Jaromír Baxa, zastupitel za Změnu pro Liberecký kraj

Přidat komentář (17 Komentářů)

(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci)

V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není žádná strana, která by byla schopna sestavit koalici novou. Město funguje z velké části setrvačností, radní nemohou předvídat, které materiály projdou a které ne, a to není nejlepší prostředí pro koncepční práci. Co je horší, o sestavení koalice se ani nikdo pořádně nepokouší: klíčoví hráči zdá se raději spoléhají na další volby s nadějí, že nové volby konečně přinesou výhodnější rozložení sil v zastupitelstvu.

Sázka na nové volby vyjít může, ale taky nemusí, a pro takové příklady nemusíme chodit daleko. Dělící linie v zastupitelstvu jsou již dlouho hluboké, vedou často i uvnitř stran, a tak se mohou snadno objevit i v novém zastupitelstvu bez ohledu na jeho složení.

Navíc tu máme problémy vyplývající ze špatně fungujícího úřadu (povolování staveb, dopravních uzavírek, veřejné zakázky a mnohé další) a z nevýhodných smluv uzavřených v minulosti (např. mezi dopravním podnikem a firmou Busline). Snahy tyto problémy řešit se dotýkají konkrétních lidí a i díky tomu se z pokusů změnit stávající stav dělá velká politika. Polarizace, diskuse plné osobních sporů a invektiv tu proto mohou klidně pokračovat i po dalších volbách.
Na čem se vlastně neshodneme? Ten seznam se zdá být skoro až nekonečný. Mám však za to, že prapůvodem je spor o minulost - jestli doba J. Kittnera je spíš dobou mafiánskou, od které je potřeba se co nejdůsledněji odříznout, nebo dobou rozvoje města, na kterou je potřeba navázat, protože po ní přišla stagnace. A pak tu jsou hluboké osobní antipatie mezi výraznými osobnostmi v zastupitelstvu. Situace došla tak daleko, že už dnes prakticky není možná věcná diskuse o problémech, které naše město má, aniž by diskuse nesklouzla k osočování a obviňování, natož aby vykrystalizovalo nějaké řešení.

V zastupitelstvu města nemáme mechanismy, které by dosahování dohody usnadňovaly, spíše naopak a i pro média je mnohem atraktivnější psát o konfliktech než o spolupráci. K tomu se přidávají psychologické bariéry: Tou první je tzv. self-serving bias, kdy jednotlivé strany konzistentně nadhodnocují pravděpodobnost výhry v dalších volbách. Díky tomu raději nejednají, protože doufají, že uspějí příště. Druhou bariérou je neochota udělat krátkodobé ústupky, protože dlouhodobé přínosy jsou nejisté a závislé na pokračování dohody. A konečně, je tu taktika strategického odmítání jakéhokoliv řešení (strategic hardball tactics) spočívající v tom, kdy blokující strana staví svou volební taktiku na znemožnění úspěchů druhého. Všechny tyto taktiky mohou být krátkodobě úspěšné, dlouhodobě však správu města spíše znesnadňují.

Právě kvůli tomu, jak tyto hluboké rozpory dopadají na fungování města, mám za to, že bychom měli hledat nějakou formu dohody, jakkoliv obtížné a nereálné se to může zdát.

Jakou formu dohody mám na mysli? Nejde mi o dosažení dohody nad jednotlivými body projednávanými v zastupitelstvu. Sem tam takové dohody mohou pomoci prohlasovat nějaké projekty, jindy třeba zákaz heren, jindy zase nějakou změnu územního plánu. Tyto dílčí dohody však mají často své poražené a vedou ke snahám opakovaně se vracet k předchozím rozhodnutím a revidovat je.

Stejně tak není cílem na mysli klasické politické obchodování připomínající spíše přerozdělování kořisti v duchu já tobě schválím něco a ty mě zase něco jiného, místo hledání kompromisu výhodného i pro ty, kteří zrovna za jednacím stolem nesedí.
Jde mi o dohodu, která by udělala prostor pro cestu od politiky postavené na konfliktu k politice postavené na široké dohodě. Dohodě založené na respektu k různým pohledům na minulost, na jednotlivé osoby, avšak na společné ochotě hledat cíle férové pro město.

Dosažení takové dohody je velmi obtížné, ale není nemožné. Existují osvědčené způsoby a techniky, které mohou dohodě pomoci a některé se pokusím naznačit v dalším textu. Žádná z nich ale nenahradí přesvědčení alespoň části rozhodujících hráčů z různých stran konfliktu, že dohodu potřebujeme. Pomoci může také změna postoje alespoň části veřejnosti a opinion makerů, kteří by politiky neoceňovali primárně za rychlé plnění volebních slibů, ale za dosažení a udržení širší dohody prospěšné pro město.

Přidat komentář (35 Komentářů)

V posledních měsících se množí závažné stížnosti na práci místního stavebního úřadu. Za pozornost stojí zejména čtyři kauzy.

Tou první je nepovolená zavážka v areálu ve Vesci. Stavební úřad se zavážkou začal zabývat až po opakovaných podnětech občanů a rozhodl, že se nic nestalo, že zavážka nemusela být navzdory svému rozsahu povolována. Své rozhodnutí úřad nijak neodůvodnil, přestože to je jeho povinností.

Druhá, třetí a čtvrtá kauza se týká občanů, kteří si stěžovali na nečinnost města. V jednom případě šlo o stížnost na onu zavážku v areálu ve Vesci, v druhém případě šlo o nevyjasněné vlastnictví opěrné zdi a ve třetím o to, že po rekonstrukci zůstal rozbitý chodník a nový profil komunikace neumožňuje otevřít vjezdová vrata do domu. Všichni se ale místo vyřízení stížnosti dočkali kontroly stavebního úřadu, jestli náhodou jejich nemovitosti nebyly postaveny v rozporu se zákonem.

Nic proti kontrolám, musí být, ale opakovaný případ kontroly u někoho, kdo si stěžuje na radnici, budí podezření z účelovosti takové kontroly. Zvlášť, pokud jsou za důvody kontroly udávány podněty občanů, které "není možné ukázat". Nebo když v průběhu kontrol úředníci mění svá rozhodnutí podle toho, když po nich občané chtějí jejich rozhodnutí písemně či nikoliv. Jednomu z občanů byl navíc odepřen přístup do spisu, na což by měl mít ze zákona právo. K tomu se přidávají stížnosti na to, že se ze spisu před občany vyndávají a vynášejí materiály, nedodržují se lhůty a podobně.

Tento postup zaráží o to více, že se stavební úřad v případě zavážky v areálu ve Vesci ani nenamáhal zahájit správní řízení a s podnětem se vypořádal velmi formálně.

Podle toho, co víme, stavební úřad v těchto konkrétních případech rozhoduje se zcela odlišnou mírou horlivosti, snad podle toho, jestli je případným účastníkem řízení město nebo řadový občan. Ze zákona by se však měl chovat v obou případech stejně. Občané pak mají dost důvodů stěžovat si dokonce až na šikanu ze strany úřadu, který neměří stejným metrem.

V této věci jsem proto na minulých jednáních zastupitelstva opakovaně interpeloval tajemníka úřadu, který je vedoucímu stavebního úřadu nadřízený. Jeho odpověď mě překvapila. Podle jeho vyjádření stavební úřad rozhoduje dobře a postup úřadu je v souladu se zákonem.

Tajemník úřadu se tímto vysvětlením ukazuje jako neuvěřitelný alibista. Tam, kde očekáváme vysvětlení konkrétních pochybení úřadu, přijde sdělení "vše bylo v souladu se zákonem, nemluvte nám do toho". Pro mě je tento přístup snad ještě horší než postup stavebního úřadu, protože jediné, o co se tajemník opírá je pozice moci. Na to, že je placen občany města a měl by pracovat pro ně evidentně zapomíná. Samotné dodržování zákonů je přeci velmi nízko položená laťka, podle které bychom měli práci úřadu posuzovat, dodržování zákonů by měla být naprostá samozřejmost. Měli bychom usilovat o úřad, který je přívětivý, nepodjatý, a kde si je každý vědom, že pracuje v mezích zákona pro občany, ne však proti nim.

Pokud si tohle hlavní představitel úřadu neuvědomuje a argumentuje pouhou zákonností, měli bychom velmi zvažovat, jestli je na svém místě správně. Stejnou otázku by si měl položit i pan primátor, který je za práci pana tajemníka odpovědný občanům.

Jaromír Baxa, zastupitel za Změnu pro Liberec

Přidat komentář (119 Komentářů)

UOHS vydal další ze série rozhodnutí v zakázce na autobusovou dopravu. Ve svém nejnovějším rozhodnutí z 19.9. UOHS potvrdil a učinil pravomocným své rozhodnutí z prosince 2015. V něm úřad rozhodl, že zadávací dokumentace na tento tendr sice byla v pořádku, ale že Rada kraje udělala řadu banálních a snad i záměrných chyb při jejím vyhodnocování. Tyto chyby z léta 2014 znamenaly více jak dvouleté průtahy ve vyhodnocování zakázky, poškodily kraj o desítky milionů ročně a nejspíše způsobily, že celá desetiletá zakázka i přes současné rozhodnutí UOHS nakonec skončí tak říkajíc u ledu.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Zatímco rok 2015 byl pro TSML a.s. úspěšný, firma se po letech dostala do zisku a výrazně vzrostla i přidaná hodnota, vývoj v letošním roce tak dobrý není. TSML byly v zisku pouze v lednu, další měsíce ve ztrátě či na nule a hospodářský výsledek se v meziročním srovnání zhoršil téměř o 3 miliony korun. Na tuto situaci management společnosti nijak nezareagoval a navíc nebylo předloženo ani zdůvodnění skokového nárůstu výdajů na zimní údržbu komunikací.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jaromír Baxa

V průběhu roku 2015 provedla kontrolní skupina ve složení PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (ZpL), Ing. Eva Kočárková (SLK), Ing. Jan Puhal (ANO) a Václav Smrkovský (ZpL) kontrolu zadávání veřejných zakázek na SML v letech 2010 – 2014. Cílem byla identifikace problematických míst v zadávání veřejných zakázek a kontrola tak navázala na uplynulé kontroly kontrolního výboru z minulých let, dále na závěry mapy korupčních rizik ze září 2014. Dle tohoto výzkumu mezi zaměstnanci SML si pouze 43% zaměstnanců myslí, že ve veřejných zakázkách na SML není prostor pro manipulaci, naopak 34% je přesvědčeno o opaku.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Samotné tvrdé reformy bez odpuštění podstatné části dluhu nic v současné řecké situaci neřeší. Myslí si to alespoň ekonom Jaromír Baxa (Strana zelených), liberecký zastupitel, který je vysokoškolským pedagogem na Univerzitě Karlově. "A nejsem v kritice té dohody eurozóny s Řeckem jediný. Poměrně razantně proti ní vystoupil Mezinárodní měnový fond. Konstatoval, že dohoda jak je udělaná, ničemu nepomůže. Jako nepomohly ty předchozí," vysvětlil.

 

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jaromír Baxa

Liberecký kraj začal vydávat nové periodikum, magazín KRAJ. Samotný „magazín“ pěkně zpracovaný, s přehlednou grafikou působí velmi příjemně. Svým pojetím se snaží vzbudit dojem, jako by politika nebyla pro chod kraje vůbec důležitá, protože o ní v magazínu nic není. Sám předseda redakční rady, Petr Vondřich, zastupitelům o zaměření KRAJe napsal: „Vždy budeme dbát na to, aby obsah tiskoviny byl přísně apolitický – naším cílem je vytvářet pozitivní obraz o kraji a jeho lidech, a docílit tak především u jeho obyvatel většího ztotožnění s regionem, v němž žijí.“

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;