Stále častěji čelíme nesmyslným argumentům, manipulacím, pomluvám, nebo nedodržování slibů Bohužel, často i články ve zpravodaji z pera pana primátora jsou minimálně zavádějící, když ne přímo lživé.


Jak to bylo s Textilanou

V lednovém vydání pan primátor napsal, že se snažil prosadit koupi pozemků po Textilaně, ale že do jeho návrhu "Šedlbauer, Kocumová nebo Baxa hodili vidle". Skutečnost ale byla jiná: J. Zámečník výkup navrhl podivnou formou, dva měsíce potom, co uplynul termín na podání nabídek. Tehdejší ANO bylo proti. Bylo jasné, že bez dohody mezi Změnou a Starosty neprojde ani Textilana, ani výkup Zámku, který ve stejné době prosazoval především Jan Korytář. Navrhli jsme kompromis. Odhlasovat záměr výkupu obou: jak zámku, tak Textilany. S tím, že konečné rozhodnutí bude na zastupitelstvu po volbách. Tvrdit, že jsme do něčeho hodili vidle je zavádějící pomluva. Byli to Starostové, kteří tuto dohodu odmítli. Proti byl i J. Zámečník, i když v jiném dřívějším hlasování výkup zámku podpořil.

Jak je to s územním plánem

V únoru zase pan primátor zveřejnil dojemný článek s příběhy jakoby konkrétních lidí, kteří nemohou stavět kvůli neschválenému novému územnímu plánu. Zeptali jsme se proto, jestli bychom mohli vědět, o jaké pozemky se jedná. Chtěli jsme vědět, jestli by těmto lidem pomohl náš návrh, abychom změny územního plánu povolovali už nyní tam, kde změna žádný problém nezpůsobí a tito lidé nemuseli čekat na schválení celého nového územního plánu Odpověď J. Zámečníka nás zaskočila: "Pane Baxo, já vám parcelní čísla nedám, já je sám nevím, protože jsem je nezkoumal. Žádostí jsou určitě desítky, možná i stovky." Kdyby primátor těmto lidem skutečně chtěl pomoci, a ne je jen využít jako rukojmí pro prosazení často zvláštních změn, má na to nástroj. Psaní článků do Zpravodaje ale tím nástrojem ale opravdu není.

Jak je to s parkovacím domem a autobusovým nádražím

Mohli jste si přečíst články o tom, jak město připravuje na vlakovém nádraží nové nádraží i pro autobusy, nový sběrný dvůr a kompostárnu. Nový autobusák i kompostárna přitom mohly pomalu stát - kdyby projekty připravené minulým vedením města právě J. Zámečník nezastavil. Články ve Zpravodaji navíc nepřiznávají, že nejde o reálné projekty, ale jen o úvahy a vzdušné zámky, na které nejsou připraveny ani projektové dokumentace, ani příslušná povolení, ani peníze. Takže je hezké všude číst řeči o tom, jak "my to uděláme znovu a lépe" a budeme mít hezčí kompostárnu i lepší parkovací dům (protože my to přeci umíme nejlépe a ti před námi byli břídilové a vše dělali špatně) - ale poněkud tam chybí kdy a za co se tak stane.

Jak to bylo s družstevními byty

Nebo články o tom, jak Starostové připravili další a další návrh pro družstevníky, J. Zámečník se opět prezentuje jako ten, kdo věci pomáhá. Na jednáních ale město stále zastupují advokáti, kteří odmítají uznat nároky z původních smluv, a město posílá na ministerstva právní posudky, které říkají, že převody podle původních smluv jsou absolutně vyloučené. Proč, to dodnes nevíme.

Díky těmto a podobným článkům se Zpravodaj stává svéráznou podobou "alternativní pravdy", která má se skutečností jen málo společného. Podobné je to bohužel i s informacemi, která padají při konkrétních jednáních. Chování primátora Zámečníka se postupně stává problémem i pro čím dál víc koaličních zastupitelů. I proto se dnes mnoho věcí dnes zachraňuje na poslední chvíli, během neformálních jednáních při četných přestávkách zastupitelstva. I v téhle atmosféře pracujeme, jak to jen jde.

Zuzana Kocumová, Jaromír Baxa - zastupitelé města za LOL - Liberec otevřený lidem

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;