V těchto dnech probíhá státem organizované sčítání lidu a přestože rozumím všem steskům lidí, kteří říkají „nebudu to dělat, vždyť stát už dávno všechno ví“, PROSÍM aby se občané našeho města správně přihlásili k bydlišti v našem městě. Proč?

Stát financuje provoz měst tzv. RUD, tedy rozpočtovým určením daní. To je vcelku jasný program, kdy samosprávám vrací (velmi malou) část vybraných daní na financování provozu měst a obcí. Jednoduché, ale zároveň nespravedlivé je to v tom, že stát peníze (vrací) posílá paušálně „na hlavu“ bez ohledu na lokální výkon ekonomiky a privileguje čtyři největší města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň). Tato velká města mají na hlavu více než zbytek republiky.

Liberec je páté největší město, ale první chudé, mít stejné podmínky jako Plzeň máme o cca 800 milionů ročně více na parky, ZOO, divadla a tak … ale to je na jiný článek.

V tomto sčítání lidu je skutečné bydliště ve vztahu k RUD velmi důležité. Stát se totiž rozhodl „ověřit si data matrik“ a RUD vyplácet podle bydliště uvedeného ve sčítání lidu. Více zde

Každý z nás asi známe ze svého okolí někoho, kdo reálně bydlí v Liberci, ale v občance má místo jiné. Těch důvodů, proč se kdo nepřehlásil, může být mnoho. Od rodinných, přes nedostatek času až po klasickou lenost a nechuť k byrokracii. No jo, jenže takto „nepřehlášený člověk“ je pro nás (omlouvám se za ten výraz) něco jako černý pasažér. Spotřebovává služby v našem městě, ale jeho RUD „chodí“ ještě na starou adresu. Vzpomeňte si na to vždy, kdy lamentujeme nad málem peněz do ….. tisíce položek, které v rozpočtu musíme platit, pro každého je důležité něco jiného.

Tak PROSÍM všechny, kteří reálně bydlí v našem města, nahlašte to správně. Já střízlivě odhaduji v našem městě minimálně 10 tis lidí s jinou adresou v občance a dalších x tisíc dočasných pracovníků z ciziny. Tyto bohužel ani toto sčítání nepodchytí. Pokud se nám toto podaří správně, můžeme do rozpočtu očekávat každoročně o nějakých 140 milionů Kč víc, což se nám ve výhledu poklesu objemu daní z titulu covidu může zatraceně hodit.

Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;