Výrobní areály kolem ulice Hodkovická byly celých 10 let projednávání nového územního plánu vedeny jako plochy pro transformaci ke smíšenému využití. Jelikož jsou obklopeny obytnou zástavbou, předpokládala se jejich postupná přeměna na méně intenzivní provozy. V samotném závěru celého procesu ale primátor otočil a zařadil je do ploch pro intenzivní průmyslovou výrobu.

Areály OLEO Chemical, LIKTO, Modelárna LIAZ, Ferona, Benteler ad. Všechny tyto areály kolem ulice Hodkovická se nacházejí v roztříštěné urbanistické struktuře, kde se prolínají s enklávami bytových a rodinných domů. Od první etapy projednání nového územního plánu tak byly zařazeny do ploch tzv. smíšených aktivit, které intenzivní průmysl nepřipouštěly a do budoucna předpokládaly postupnou transformaci na administrativní komplexy smíšené s obytnou zástavbou, případně i nerušící drobnou výrobou. Po 10 letech je ale vše jinak. Primátor Zámečník směřuje k závěrečné etapě projednání, po které už nebudou připuštěny žádné úpravy dokumentace. A tyto areály jsou zařazeny do ploch pro průmyslovou výrobu.

Srovnání poslední projednávané verze územního plánu (stejné řešení už od konceptu z roku 2010) a připravované finální verze. Významné areály jsou přebarveny z ploch smíšených aktivit (A) do ploch výroby a skladování (E). Fialovými šipkami jsou označeny areály, jejichž majitelé uplatnily námitku. Do ploch E byly nicméně zařazeny i další areály – pouze na základě rozhodnutí primátora a úředníků (označeny červenými kroužky).

Prvotní myšlenka územního plánu přitom nebyla vůbec hloupá. Rozsáhlé průmyslové areály dnes Liberec obklopují z jihu a ze severu. Bylo rozumné zamezit jejich expanzi také kolem ulice Hodkovická, kde jsou nekompaktně rozházeny mezi obytnými čtvrtěmi. Jejich postupná přeměna na provozy s menší zátěží a vyšší přidanou hodnotou, se službami a kancelářemi, by pomohla z této nyní poněkud zaprášené části města udělat moderní čtvrť. Pokud tam ale nyní budou moci průmyslové a skladové provozy dál rozvíjet své podnikání, žádná transformace nenastane.

Vedení města svůj krok obhajuje tím, že vlastníci některých areálů podali námitku s tím, že nyní tam provozují intenzivnější průmysl, a chtějí, aby to tak bylo i nadále. U územního plánování je nicméně normální, že do budoucna upravuje podmínky v území odlišně oproti současnému stavu.

Plánuje se do budoucna, směřuje se k lepšímu uspořádání města. V daném případě je třeba si navíc uvědomit, že majitelé dotčených areálů mohli už 10 let procesu pořízení územního plánu počítat s tím, že k této úpravě využití dojde. Když jim nyní bude vyhověno, bude to ale zase razantní zásah do práv všech majitelů okolních obytných staveb. Protože ti zase mohli už 10 let počítat s tím, že nový územní plán ochrání jejich domovy před dalším zvyšováním zátěže území ze strany výrobních areálů.

Územní plánování přináší obvykle mnoho střetů a jejich řešení není jednoduché. Nicméně takhle razantní obrat v jejich řešení v samotném závěru projednávání je velmi nevhodný a riskantní. Projektant v samotném závěru procesu de facto popírá strategickou koncepci, kterou v daném území celou dobu držel a obhajoval.

Jindřich Felcman, spolupředseda libereckých Zelených, člen Zastupitelstva města Liberec za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;