S koronavirem se budeme potýkat podle všeho ještě dlouho. Musíme umět účinně, jednoduše a snesitelně chránit každého, především ty zranitelnější. Dostupné filtry do roušek  nabízejí dobrou ochranu pro většinu veřejnosti. Jsou ideálním východiskem pro chytrou karanténu a pro uvolnění plošných zákazů! 

Na liberecké univerzitě teď pomáháme s využitím zlepšených filtračních materiálů v respirátorech a v maskách domácí výroby. Aby ti, kdo potřebují vysoce účinnou ochranu, ji také měli k dispozici snadno a levně.

Zdá se, že někteří ministři nebo hejtmani si ochranu vykládají tak, že čím víc zákazů a příkazů budou vydávat, tím lépe. Jako kdyby s počtem zákazů automaticky stoupala ochrana. Co mám na mysli? Třeba tohle:

 Povinnost nosit nasazené roušky všude – i na ulici, kde skoro nikdo není.
 Zákaz vyjet třeba do Rakouska, kde je epidemiologická situace srovnatelná s naší a probíhá už uvolňování.
 Zavřená parkoviště u nástupních míst do lesů v Libereckém kraji, jako by ti policisté, co to pak hlídají, prostě jen nemohli dávat pozor, aby se netvořily skupiny.

V čem spočívá nebezpečí nadměrného množství zákazů? Lidé je pak nedodržují. Oprávněně v nich nevidí smysl. Berou je jen jako bič. A pak se stává, že je nedodržují ani v situacích, kdy by to smysl mělo. Celé se to ještě zhoršuje, když nařízení nedodržují ani vysocí státní úředníci. Ztrácí se vzájemná důvěra a chuť držet pospolu, pomáhat si. Ztrácí se ohleduplnost, zbývá jen vynucování. Je to škoda – velká škoda pro národ, který začátek krize tak dobře zvládl a kde dodnes přetrvává vysoká míra solidarity 🤝

Pro politika u moci je nouzový stav svým způsobem požehnání, zvlášť když není líný. Je neustále v médiích, má všechny pravomoci, může ze sebe dělat záchrance. Zdaleka ne každý tohle pokušení ustojí.

Co tedy potřebujeme? Plán na příští měsíce, ve kterém nebude místo na zbytečné šikanování a zůstanou jen ta omezení, jejichž význam dokáže velká většina z nás chápat a respektovat. Nezlehčovat rizika, ale nevyvolávat strach a nezneužívat moc. Svobodná a hrdá společnost se dokáže s krizí vyrovnat nejlépe!

Josef Šedlbauer, městský a krajský zastupitel za Změnu, lídr Pro krajinu

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;