Liberecký náměstek Jiří Šolc veřejně oznámil, že v krajských volbách bude kandidovat za sdružení stran TOP-09 a KDU-ČSL. Bude tak konkurovat hnutí Starostů, za které byl zvolen do vedení Liberce. Tento krok vyvolává jednu zásadní otázku – s čím konkrétně chce Jiří Šolc Půtovým Starostům konkurovat?

Jiří Šolc v rámci nového libereckého vedení nijak zvlášť nevynikal. Zatím se ozval jen s jedním trochu odvážnějším nápadem, a to bylo zavedení parkovacích zón pro rezidenty na libereckých sídlištích. Stačilo pár desítek negativních komentářů na sociálních sítích a vedení města hned od tohoto plánu ucuklo. Odvaha novému vedení města kriticky chybí a Jiří Šolc se tomuto politickému stylu lehce přizpůsobil.

Politika nahodilých akcí

Jinak reprezentuje J. Šolc na městě typickou údržbářskou politiku. Na radnici tak za 1,5 roku zvládl zařídit spíše dílčí záležitosti odkazující na jeho minulé působení developerského konzultanta. Podpisem plánovací smlouvy dal definitivní zelenou bytovému domu na Vlnařské ulici, byť je další zahuštění již nyní dost nahuštěného sídliště Broumovská z urbanistického pohledu dost sporné. Jinou plánovací smlouvou poskytl de facto bianco šek investorovi, který chce revitalizovat areál bývalé slévárny v Ostašově. Tato smlouva umožní napojení areálu na ulici Švermovu procházející středem Františkova. Jiří Šolc za podpis této smlouvy nepožadoval žádné pevné záruky týkající se povahy plánovaného provozu, takže v místě slévárny klidně může vzniknout logistické centrum generující zátěž stovek kamionů denně.

To vše odpovídá ideovému zaměření Jiřího Šolce, který jasnou představu o rozvoji města nemá. Považuje se za středo-pravého politika, a ve výsledku tak vždy upřednostní zájmy jednotlivých podnikatelů a investorů před zájmy veřejnými. Jediný konkrétní koncepčnější slib, který se u jeho jména ve volebním programu Starostů objevil, tak dopadl zcela symbolicky. Ten slib zněl: „Obnovíme Městský fond rozvoje bydlení.“ Výsledek? Tzv. fond pro opravy a rozvoj bytového fondu (existující už od minulého vedení) bylo v rozpočtu pro rok 2020 seškrtán z 15,1 mil. Kč na 2,4 mil. Kč…

Bez rozdílu od politiky Starostů na kraji

Jiří Šolc tedy bude stát na čelních pozicích kandidátky sdružení TOP-09 a KDU-ČSL. A bude se snažit přetahovat voliče Půtových Starostů. Jejich program je ale jaký? Bohužel ho lze popsat dost podobně – jako beztvarou a ideově vyprázdněnou údržbu. Starostové ve vedení kraje pracují se stále se nafukujícím krajským rozpočtem. Protože nápadů mnoho nemají, většina peněz jde do nekonečných oprav silnic, jako kdyby byl Liberecký kraj naprostý tankodrom. Ukázkou této politiky může být nyní plánovaná oprava silnice z Liberce na Výpřež pod Ještědem. Před deseti lety opravená silnice se bude uzavírat znova, přičemž rekonstrukce vyjde na 90 mil. Kč. V samotné krajské Zprávě o stavu povrchu vozovek je přitom stav této silnice hodnocen jako „dobrý“ až „vyhovující“ (mapováno v roce 2017).

Program hejtmana Půty a náměstka Šolce tak bude jen těžko rozlišitelný. Oba středo-pravicoví politici, kteří chtějí věci dělat „prostě dobře“. Priority řešit netřeba, prostě s každým, kdo něco potřebuje, jeho požadavek projednáme a přijdeme na „nejlepší řešení“. Hlavně, když se hodně buduje a staví, protože jeřáb a bagr je zásadním znakem pokroku. V kampani vedle těchto uskupení bude stát ještě hnutí ANO, které má na vyprázdněnou politickou kampaň nyní v republice patent. Protože ale nechtějí dělat věci jen „dobře“, ale rovnou slíbili, že „bude líp“, momentálně v ČR vítězí.

Je tak naprosto jasné, že toto Starostovské štěpení tak není o žádných myšlenkách a ideových rozporech. Jde pouze a jenom o mocenský boj, kde jsou ve hře přední místa kandidátek. Starostové si zajišťují podporu v kraji právě přes jednotlivé starosty (s malým s). Obcí je v Libereckém kraji 215, na cca 10 – 20 volitelných míst na kandidátce je tak dost tlačenice. Jiří Šolc by jen těžko přesvědčoval Martina Půtu, aby ho umístil někam vysoko. Pro Jiřího Šolce je tudíž nyní výhodnější zkusit prolézt do vedení kraje přes paralelní kandidátku.

 

Jindřich Felcman

spolupředseda libereckých Zelených

člen Zastupitelstva města Liberec ze Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;