Primátor Zámečník za průtahy kritizoval minulé vedení města, prý v listopadu 2018 nemělo povolit prodloužení stavby. Zpoždění na stavbách ale vznikají spíše díky špatné přípravě než smluvním dodatkům v průběhu staveb. Proto jsme zapátrali po skutečných důvodech o rok delší rekonstrukce.

  1. Na ul. Milady Horákové jde o tzv. sdruženou investici, během které se opravují všechny kabely, plyn i kanalizace. Nejdůležitějším hráčem není město, ale Severočeská vodárenská společnost (SVS a.s.), která řeší kanalizaci. Město řeší přípojky a povrch komunikace.
  2. Zpoždění vzniklo při stavbě vodovodu a kanalizace, za kterou byla odpovědná SVS. SVS vybrala firmu Ještědská stavební společnost a díky této smlouvě šly práce šnečím tempem. Firma dostala na stavbu celých 6 měsíců. Půl roku! Bylo jasné, že sebemenší zpoždění způsobí velké komplikace.
  3. Firma navíc začala o měsíc později, protože se zpozdili už plynaři. Proto SVS prodloužila stavbu do ledna 2019. Rada města na tom nemohla nic změnit.
  4. Příčiny skoro ročního zpoždění jsou hlavně u SVS. Harmonogram nenutil k rychlejší práci, nebyla v něm ani časová rezerva na nepředvídatelné události, kterou byl výskyt skály v trase kanalizace. Komplikace se ale čekat daly, skála se objevila už v první etapě a i tam došlo ke zpoždění.

Co mohlo udělat město?

Vedoucí odboru technické správy, David Novotný, měl jako koordinátor za město nedostatky v harmonogramu řešit a zajistit lepší přípravu celé rekonstrukce. Odbor dopravy zase měl dát povolení k uzavírce jen na nezbytně dlouhou dobu. Jenže Pavel Rychetský, vedoucí odboru, dobu uzavírek posuzovat odmítá. Prý nemůže zpochybnit dobu navrženou projektantem a na své práci nehodlá nic měnit.

Liberec je také největším akcionářem SVS. Tam nás ale pořád zastupuje Jiří Kittner, i když veřejným zakázkám a dobám realizací evidentně nevěnuje dostatek pozornosti. Aby taky věnoval, když jedním z předních dodavatelů SVS je Syner.

Největší chyba minulé koalice byla, že na radnici i v SVS vše nechala jednoduše běžet. Současné vedení města tyhle chyby opakuje. Jiří Kittner zůstává a nic se nezměnilo ani na práci odborů radnice, i když od voleb uplynul už skoro rok. Pokud tedy pan primátor skutečně chce něco zlepšit, měl by se zaměřit na tato kritická místa než na zpochybňování jednoho rozhodnutí, které nemohlo nic změnit. I kdyby s tím u části koalice narazil, jsem si jist, že by se v zastupitelstvu našlo potřebných 20 hlasů, kteří by jej podpořili.

Jaromír Baxa, zastupitel za  Liberec otevřený lidem

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;