Současná čerstvá zkušenost z jednání na liberecké radnici na stavebním úřadu.

Chce-li občan jednat s konkrétním úředníkem, tak to přímo nelze. Úředníci  jsou    nepřístupně zavřeni ve svých kancelářích. Nedej bože, aby od nich občan něco chtěl, aby je rušil dotazy.

Je nutné nejprve zajít na informace, kde úřednice v podstatě nic konkrétního neví, ale ochotně se vyptávají proč, nač a k čemu potřebuje konkrétní úřednici, jejíž místopisnou způsobilost si nejprve musí občan sám zjistit. Posléze telefonem přivolají žádanou kolegyni.

Konečně přichází povolaná úřednice, která zcela bez ostychu odmítá podat jakékoli informace.  Od toho tu přeci není. O informaci se žádá hezky písemně a podle zákona 106 Sb.

Tolik, co se týká občana. O něco zajímavější je situace zastupitele města. Toto jsem na stavebním úřadu zažila dne 10. 6. 2019 na vlastní kůži.

Na jednání zastupitelů dne 30. 5. 2019 byl z programu stažen bod. Č. 24 – Plánovací smlouva – Vybudování povrchu na stávající účelové komunikaci na p. č. 3110 – Zborovská rokle.

Jelikož konkrétní bližší informace k tomuto bodu mi scházely, zašla jsem na odbor hlavního architekta. Byli vlídní a poslali mne na liberecký stavební úřad. Po absolvování tanečků popsaných výše, jsem přivolanou úřednicí byla striktně odmítnuta.

Když se zastupitel připravuje na jednání zastupitelstva, je jeho povinností, pokud potřebuje více informací k projednávaným bodům, si je zajistit prostřednictvím úředníků. Ne se ptát až na jednání zastupitelstva, což zbytečně protahuje a narušuje plynulost.

Informace, které se vztahují k pravomocem zastupitelstva obce, případně k zastupitelstvu výjimečně svěřené působnosti přenesené, musejí být zastupiteli poskytnuty v zásadě vždy bez omezení. Komplexní znalost těchto informací je totiž faktickou podmínkou, aby se zastupitel mohl účinně podílet na konkrétním rozhodování zastupitelstva.

Jsem přesvědčena, že většina libereckých zastupitelů šla do politiky s vědomím, že budou sloužit občanům, že budou prosazovat většinové zájmy obyvatel Liberce, že budou svoji funkci vykonávat svědomitě a profesionálně na základě dostatečných informací.

Zastupitel je povinen zajistit dostatečnou odbornost svého rozhodování.

Nemůže připustit, aby byl šikanován, podotýkám některými, úředníky!

Marie Pavlová, zastupitelka ze Změnu pro Liberec

 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;