Liberecký dluh

Vezměme případ zadluženého a rozkradeného města jako je Liberec. Dvacetiletou lhostejností občanů je ODS, Česká strana sociální demokracie a další zájmové skupiny vykradly, podobně jako mnohá jiná města.

Mnozí aktivisté upozorňovali na to, že dluh nakonec zaplatí oni jako daňoví poplatníci. A to se nyní děje a role státu bude v této situaci naprosto klíčová.

Liberec jako příklad

Město Liberec a jemu podobné lokality budou asi draze platit za politickou nezralost svých občanů, kteří demokraticky volili po dvě desetiletí nekompetentní zástupce a vyložené zloděje. Nejprve přišla v srpnu 2012 pokuta od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pokutu ve výši 18 milionů korun. Podle úřadu Liberec pochybil tím, že dal do zástavy kancelářskou budovu bývalého Uranu a tím porušil jedno ustanovení smlouvy o bezúplatném převodu ze státu na město. Několikapatrovou budovu Uranu získal Liberec bezúplatně od státu a součástí převodní smlouvy byl závazek, že 20 let bude budova sloužit jen pro výkon státní správy. Nesměl ji tedy nijak pronajmout, což v rozporu se smlouvou udělal. Jak případ dopadne, to se uvidí.

Druhá pokuta by už město naprosto zruinovala a souvisí zcela pochopitelně s vytunelovaným MS v lyžování. Město Liberec mělo podle finančního úřadu pochybit v tom, že udělalo v letech 2007 až 2008 chyby v účetních operacích. Týkaly se proplácení faktur na výstavbu domů určených pro ubytování lyžařů. Celkem jde o vrácení státní dotace ve výši 200 mil. a k tomu drobné úroky, opět ve výši 200 miliónů. Okradené firmy se soudí s městem zvlášť. Stát i firmy mají nástroje k tomu, aby se město dostalo do bankrotu přes zhruba půlmiliardovou pohledávku. Město samo už dnes má sekyru ve výši 2 miliard a možná už za půl roku ani nebude schopno splácet úroky z těchto dluhů.

Ministerstvo financí jako exekutor

Stát může dát městu předčasnou ránu z milosti tím, že bude trvat na splacení své pohledávky, a to přednostně. V ten moment nastane výprodej veškerého městského majetku hluboko pod cenou, a to s velkou pravděpodobností lidem, kteří bankrot města způsobili. "Je to stejné, jako když na vás vletí exekutor", což jsem připomínal v projevu na náměstí, kdy se odvolávali z vedení města poslední slušní lidé, kteří tam zbyli.

Jak se zachová stát? Budou jeho politicko-mafiánské kliky fungovat jako nemilosrdný exekutor zbankrotovaných obcí typu Liberce? Podívejme se na zadlužení obcí v ČR, viz tato analýza ing. Věry Kameníčkové: Ekonomická recese se v roce 2009 odrazila v hospodaření obcí zejména v jejich daňových příjmech, které se meziročně snížily o dramatických 11 %, tedy o téměř 12 mld. Kč.

V rozporu s poklesem příjmů však paradoxně vzrostly výdaje, a to o 9 %, resp. téměř o 17 mld. Kč. Výsledkem byla rekordní výše schodku obecních rozpočtů, který dosáhl 14 mld. Kč a byl nejvyšší v novodobé historii obcí. Nejvyšší schodek rozpočtu (měřeno jeho podílem na celkových příjmech) nalezneme u obcí Karlovarského kraje (144 %).

Co je důležité: v roce 2009 a následujících doplácel krajům schodky v rozpočtech stát formou různých dotací. Nečasův a Kalouskův stát je nyní na huntě, protože Kalousek v posledních letech svého finančního panování zcela zadusil ekonomiku(external link). Státní příjmy se vytřískají jen z vyšších daní občanů, ovšem nikoliv těch nejbohatších a nikoliv těch firem, které u nás jen podnikají a sídla mají Kypru a jinde v daňových rájích. Další zvýšení daní už tedy půjde přímo z našich kapes, protože stát zákonem umožnil zvyšování komunálních daní. Dopad těchto opatření poznáme na svých peněženkách už v první polovině roku 2013.  Města začnou zvyšovat komunální daně a některá se brzy dostanou do bankrotu.

Zadluženým a vykradeným městům typu Liberce hrozí krach, protože stát může plným právem věřitele vyžadovat zaplacení zlodějen. Jenže má na to morální oprávnění tato vláda, která souhlasila s politickou amnestií zlodějů a tunelářů? A pokud dá volný průchod své třídní "spravedlnosti", pak si tito amnestovaní zloději za nakradené prostředky koupí zkrachovalá města jako je například Liberec. Pak si ovšem čilí podnikatelé s komunálními dluhy vezmou statisíce obyvatel jako lichvářská rukojmí, a to s pomocí vlády.

Viděno očima neoliberální ekonomiky, je to jistě dobrý kšeft. Viděno očima občana, je to důvod k vypovězení společenské smlouvy o vládě.

Václav Umlauf

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;