Vláda ČR

Během týdne neklidu na vysokých školách nepokojů zazněla v různých debatách myšlenka, že vlastně žádný stát nepotřebujeme, stejně nám způsobuje samé problémy. Protože totéž slovem i skutkem hlásá vláda, proti níž protestujeme jako pedagogové a studenti, asi to nebude tak jednoduché. Podívejte se na mapu tzv. failed states, kde stát přestal existovat. V zemích označených temně červeně by přece nikdo normální žít nechtěl. Ve zprávách se tyto oblasti světa objevují pouze v souvislosti s válkami, terorem a hladomorem. Takže stát potřebujeme, ale jaký?

  1. z hlediska klasické politické filosofie antiky, kterou přebralo křesťanství, je stát kvalitativně vyšším dobrem než pouhá rodina nebo kmen. Ve státě můžeme realizovat nejvyšší lidské určení dané na zemi z hlediska hodnot, které se opírají o společné soužití (svoboda, mír, blahobyt, mravnost).
  2. my, normálně chudí lidé, potřebujeme stát, protože by nás nikdo nehájil proti zvůli mocných. Ti stát nepotřebují, protože jsou státem.
  3. jen stát může efektivně bránit a také provozovat veřejno-právní instituce (sociální a zdravotní pojištění, důchody, politický prostor a ústavní svobody atd.), které tvoří páteř liberální občanské společnosti.

Příklady z uplynulých týdnů bohatě stačí k obraně státu. Pokud soukromá firma prodává materiál na posyp silnic jako potravinářskou sůl, pak máme problém. Ministr Kalousek jej vyřeší tím, že plánuje zrušit státní instituci kontrolující kvalitu potravin a prodejních provozů, tj. Českou obchodní inspekci. Čím méně státu, tím lépe, že ano. Pokud okradete dálnici tím, že do náspu nové dálnice D1 dáte staré pneumatiky, pak by měl existovat neúplatný státní podnik, který kontroluje kvalitu státní zakázky udělané z našich daní a není po léta napojený přímo na stavební firmy jako tomu bylo u ŘSD.

Máme prý nejdražší volání z mobilů v EU a nejhorší datovou síť. Proč? Protože nefunguje státní Telekomunikační úřad. Stát za nás všechny dozoruje propůjčené licence na mobilní radiové frekvence. Ty jsou státním majetkem jako vodní cesty a další. Fungující stát operátory efektivně kontroluje a má možnost jim nařídit, aby investovali v souladu s obecními zájmy.

Pokud povedou partaje a lobbisté stát jako svou soukromou firmu, pak budou jistě maximalizovat svůj zisk a minimalizovat náklady. Pak klidně pohrozí propustěním 17 tisíc učitelů, aby naše kolegyně a kolegové ze základních a středních škol měli kolektivní strach a nepřipojili se ke stávkovému hnutí na vysokých školách.

Podnikáte-li s ministry od fízlovací firmy, proč se nezařídit podle britského vzoru? Ať nám podnikatelům vláda sestaví tajnou černou listinu, abychom věděli, koho nemáme zaměstnat kvůli nepohodlným názorům. Poslední příklad ukazuje jasně moc státu, kterou je možno bránit zase jen pomocí státu, díky slušné politické reprezentaci. Ta u nás chybí. Zatím vládne nespokojenost a demagogové.

Václav Umlauf, vysokoškolský pedagog
www.umlaufoviny.com

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;