ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které v obvodu školy skutečně bydlí je však pouze 54, zbytek změnil bydliště během posledních 3 měsíců. Z tak masívního počtu stěhování rodin lze usoudit, že většina z nich se „přistěhovala“ podvodně. 

Přidat komentář (0 Komentářů)

Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová turistika“. 

Přidat komentář (0 Komentářů)
Kittner-Krenk-Zeronik

Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako lilie.

Dokonce prý podle Týdne v Libereckém kraji můžeme očekávat, že bývalý primátor Kittner zváží další právní kroky k očištění svého jména.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Volby-Liberec

 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných stran do parlamentních voleb. Zatímco z kandidátů z převážně „zavedených“ stran kapaly sliby, jak nám zařídí fungující ekonomiku a demokratický stát, zlepší životní podmínky všech věkových a sociálních skupin a hlavně jak budou dbát na názory občanů a vší silou rozvíjet veřejné blaho, jejich straničtí kolegové na zasedání zastupitelstva města Liberce v reálu občanům předváděli, jak po volbách dovedou s obyčejnými občany elegantně vyběhnout.  

Přidat komentář (0 Komentářů)
ods-ksčm-Liberec

Komunisté v rámci volebního boje rozpoutali podivnou volební kampaň svého lídra soudruha Mackovíka, který je díky dohodám komunistů s bývalou krajskou vládou ředitelem záchranky v Liberci. Soudruh Mackovík, jehož mediální vystupování se zcela vymyká normálnímu chování ředitele příspěvkové organizace, již od počátku nové vlády na kraji vede nevybíravou a osočující kampaň proti své nadřízené náměstkyni Zuzaně Kocumové (Změna pro Liberecký kraj).

Přidat komentář (0 Komentářů)

Ke jmenování pana Stanislava Mackovíka ředitelem krajské záchranné služby jsme si v roce 2010 mohli přečíst následující zprávy: „Původní ředitel Zdeněk Kubr, který záchranku léta vedl, byl odvolán loni v srpnu pro podezření ze špatného hospodaření. Kubr byl členem opoziční ODS a za svým odvoláním vidí jen politické důvody. Pochybení, z nichž byl obviněn, odmítá. Krajské vedení ale podalo v prosinci trestní oznámení, protože audit údajně odhalil, že záchrance chybí majetek za více než milion korun.“ Výsledek trestního oznámení jsme se už nikdy nedozvěděli.

Přidat komentář (0 Komentářů)
kašpárek - dolanský

Byli jednou jedni nespokojení občané v jednom půlnočním království. Před mnoha a mnoha lety se domnívali, že budou žít ve spravedlivé zemi, zvonili klíči, zvolili si dobrého krále a dobré rádce. Po nějaké době však zjistili, že král je okrádá, rádcové si mastí kapsy z jejich daní, odírají je, zastavují nesmyslnými stavbami jejich město, ničí okolí jejich domovů, drancují krásnou čtvrť, kterou minulé generace nazvaly Lidovými sady, právě proto, že byly určeny pro odpočinek a rekreaci všech lidí z království. 

Přidat komentář (0 Komentářů)
Volby, Liberecký kraj

Tak by nám podle posledního předvolebního průzkumu mohli v Libereckém kraji vládnout komunisti.

Je to způsobeno tím, že občané ztratili paměť a po 20 letech zapomínají na křivdy, které způsobila rudá strana mnoha lidem a jejich rodinám, nebo je to způsobeno zoufalstvím nad současnými vládami v Praze, na krajích i ve městech?

Přidat komentář (0 Komentářů)
Rutkovský

Přemýšlím, čím jsme si tuto přejícnost pana Rutkovského zasloužili. Zda tím, že jsme se vzbouřili proti výstavbě silnice a mostu nad Tichou stezkou, stejně tak jako před pár lety za primátora Kittnera proti Purkyňovu arboretu, nebo jen tím, že chodíme na zastupitelstva a kecáme našim osvíceným radním do nepravostí. Asi oboje. Proto si podle pana náměstka zasloužíme soužití s problémovými obyvateli.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Martin Sepp

Martin Sepp, rychlou jízdou proslavený krajský radní pro dopravu, je mimo funkce na Libereckém kraji též zastupitelem města Liberec za ČSSD a předseda klubu zastupitelů za ČSSD v zastupitelstvu statutárního města Liberec.

Martin Sepp byl zvolen na kandidátce ČSSD v roce 2010 jako občan města Liberce, pokud by měl místo bydliště jinde, nemohl by na této kandidátce být.

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;