česko-švýcarsko-Liberecký kraj

Zúčastnil jsem se v rámci projektu „Švýcarské jaro“ konference na téma demokracie. Tento projekt připravilo velvyslanectví Švýcarské konfederace při příležitosti dvacetiletého výročí uznání samostatné České republiky Švýcarskem.

Protože Liberecký kraj udržuje cenné dlouholeté partnerství s kantonem St. Gallen, ujal se Krajský úřad přímo organizace této konference.

Přítomné, kteří zaplnili celou jednu posluchárnu Liberecké technické univerzity, přivítali hejtman kraje Martin Půta a švýcarský velvyslanec André Regli. Posluchači, mezi kterými byli přítomni mnozí zastupitelé a i většina krajských radních, ocenili snahu švýcarského velvyslance přivítat účastníky konference alespoň na začátku jeho proslovu v českém jazyce. Účast politické reprezentace kraje je dobrým znamením, že současné vedení to myslí vážně nejen s uplatňováním demokratických principů, ale i s možností zavedení alespoň některých prvků přímé demokracie. Ostatně sám hejtman potvrdil svůj pozitivní postoj k této problematice již v uvítacím projevu a dále pak i ve svých následujících diskusních příspěvcích.

To se však bohužel nedá říci o prvním místopředsedovi senátu Přemyslu Sobotkovi, který ve své přednášce „Demokracie z hlediska České republiky“ zastával nekompromisně přesvědčení, že za jediné správné a pro Česko nejlepší řešení považuje vládu zavedených, renomovaných politických stran. Úlohu občanských iniciativ, zvláště pak co se politického vlivu týká, nepovažuje za přínosnou a toto přesvědčení aplikoval i na nově vzniklé či vznikající politické subjekty. Je to postoj, který pod zorným úhlem volebního debaklu celé ODS ale i samotného Přemysla Sobotky jako kandidáta na prezidentský úřad a neschopnosti největší pravicové strany vyvodit z těchto událostí personální důsledky málokoho překvapil.

V dalším průběhu si přítomní vyslechli přednášku pana Willi Haaga, ministra kantonální vlády St. Gallenu, o systému demokracie ve Švýcarsku, kterou pak po polední přestávce podrobněji doplnil Dr. Corsin Bisaz ve svém příspěvku „Nástroje přímé demokracie a jejich působení ve Švýcarsku“. Za zmínku snad stojí ještě zdvořilý, ale nepříliš podařený pokus švýcarského velvyslance během pódiové diskuse o kladech a záporech politických systémů ve Švýcarsku a v České republice, kterým se snažil relativizovat výpovědní hodnotu o neradostném stavu demokracie v České republice. Bylo mi, ale asi nejen mně, při slovech pana velvyslance poněkud smutno, když se snažil utěšit přítomné tvrzením, že když srovná zdejší stav s poměry třeba v Jižní Americe, tak to nevidí zase až tak pesimisticky...

V průběhu odpolední části si přítomní posíleni obědem vyslechli ještě přednášku profesora Ulricha Schmidta s názvem „Helvetika a čechoslovakismus“, ve které se zabýval modely uspořádání multinárodních států v Evropě. Exkurze do historie vývoje státnosti a demokracie v obou dnešních republikách byla velmi zajímavá a přinesla pro mnohé účastníky jistě i některé nové informace. Svůj příspěvek zakončil profesor Schmidt vtipnou nadsázkou, ve které prezentoval alternativní podobu symbolu budoucí Evropy. Jednalo se o českou vlajku, v jejímž modrém klínu byl dnešní symbol Evropy, tedy kruh složený ze zlatých hvězd, a do spodní červené části byl vsazen bílý kříž.

Následoval příspěvek Miroslava Bohdálka, projektového manažera, který byl věnován právě problematice angažování především mladých lidí ve veřejném prostoru a úloze neziskového sektoru ve společnosti. Posledním vystupujícím byl pan Benedikt van Spyk, který zastává funkci státního kancléře kantonu St. Gallen. Ve svém příspěvku se zamýšlel nad budoucností a výzvami demokracie obecně. Po každém vystoupení následovala (podle časových možností) alespoň krátká diskuse, která - jako ostatně celá konference - byla kompetentně a příjemným způsobem moderována vedoucím právního oddělení Krajského úřadu Jiřím Němcem.

Mé dojmy z této akce jsou veskrze pozitivní a jsem přesvědčen, že podobných akcí by mělo být více. Možnost dozvědět se něco o způsobu fungování společnosti a mocenských mechanismů v jiných vyspělých státech, jejichž vývoj nebyl na více než čtyřicet let brutálně přerušen komunistickým experimentem či chcete-li „diktaturou proletariátu“, považuji pro občany této země za naprosto zásadní. Informovanost o tom, jak věci mohou fungovat lépe, je prvním předpokladem pro jakoukoliv změnu. Můj dík patří tedy švýcarskému velvyslanectví a pak především vedení Libereckého kraje, které celou akci zorganizovalo.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;