Václav Klaus

“Masové sundavání portrétů prezidenta z úřadů a dokonce i ze škol považuji za projev téměř až hulvátský. Václav Klaus je prvním mužem České republiky, je naším prezidentem, představitelem naší země v zahraničí, a zaslouží si elementární projev úcty od každého z nás. Přijde mi, že současná hysterie kolem prezidentské amnestie je projevem toho, že velká část naší společnosti ztrácí úctu k morálním hodnotám a autoritám, že mravní rozklad došel tak daleko, že mnoha lidem není dnes už nic svaté.“  Z vyjádření primátorky Liberce Martiny Rosenbergové z MfD 12.1.2013.

Měl jsem původně v úmyslu se nad tímto výrokem obsáhleji zamyslet, podrobit ho rozboru a vyvodit závěry. Nyní, když tato památná slova vidím před sebou napsaná, tak mně dochází, že je to zcela zbytečné. Naopak celou hrůzu tohoto vyjádření by to mohlo jen rozmělnit a sebrat mu jeho původní surovost. Pokud někdo nevidí nemorálnost poslední prezidentské amnestie v této podobě, se všemi z toho vyplývajícími důsledky a naopak považuje sejmutí obrazu Václava Klause ze zdi za ztrátu úcty k morálním hodnotám a za projev mravního rozkladu v naší společnosti, není opravdu co dodat...

Buďme však za její slova vděčni, neboť mohou posloužit k orientaci všem libereckým občanům v problematice událostí března a dubna roku 2011 na Liberecké radnici, pokud v tom dodnes ještě z různých důvodů nemají jasno.

PS: Omlouvám se, ale v souvislosti s citovanou  reprezentací České republiky naším prezidentem v zahraničí a nutností elementárního projevu úcty každého z nás, nedokáži nepřipomenout jednu jeho návštěvu v jednom konkrétním jihoamerickém státě.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;