Akce se konala v salonku hotelu Zlatý lev a pořádalo ji Forum 50%. Tato iniciativa si klade za cíl podpořit roli žen v politice. O nízkém zastoupení žen v krajské politice, ale i o názorech, zkušenostech a vizích zde v Libereckém kraji kandidujících žen přišly diskutovat zástupkyně všech stran a uskupení, které mají podle výsledků předvolebních průzkumů naději uspět v nadcházejících krajských volbách. Velkým zklamáním byla opětovná neúčast dámských jedniček za ČSSD a ODS. Zdá se, že obě dámy necítí přílišnou potřebu komunikace s voliči. O důvodech, které je vedou k odříkání účasti na podobných akcích, můžeme jen spekulovat...

Dámy diskutovaly před nečetným publikem, jehož převážnou část tvořili straničtí kolegové přítomných političek. Diskuze probíhala kultivovaně, bez vzájemného napadání a osobních invektiv. Některé z přítomných dam potvrdily svým vystupováním, že by byly skutečným obohacením pro politickou kulturu na krajském úřadě.

Škoda jen, že pro mnohou stranu jsou ženy na předních místech kandidátek, či dokonce jako stranické jedničky, pouhým marketingovým tahem v honbě za hlasy voličů.

Největším paradoxem této diskuse byla ale skutečnost, že tento názor zazněl z úst zástupkyně za ČSSD. Na dotaz z publika, zda se právě v případě Lenky Kadlecové nejedná o tento fenomén, zazněla odpověď, že zcela jistě ne. Čas vyměřený pro tuto diskuzi se bohužel naplnil a již nebyla možnost zástupkyni ČSSD položit doplňující otázku, kterou politickou stranu měla tedy při své poznámce na mysli.

Aniž bych chtěl kvality a schopnosti Lenky Kadlecové jakkoliv snižovat, či dokonce zpochybňovat, je tvrzení Romany Žatecké skutečně těžko akceptovatelné, neboť kandidátka na hejtmanku je po Martině Rosenbergové v krátké době již druhou veřejnosti prakticky neznámou tváří, která se z ničeho nic a náhle krátce před volbami vynořila z šera stranických struktur liberecké sociální demokracie.

Dalším zajímavým momentem bylo, že s výjimkou Zuzany Kocumové se všechny přítomné političky vyhnuly téměř zcela tématu korupce. Občas sice zazněla od některé z nich poznámka o nutnosti zveřejňování všech údajů a potřebě transparentnosti ve veřejné správě, vůbec se ale, nepočítáme-li místostarostku Semil, kde je vše důsledně zveřejňováno, nezdálo, že by některá z dam shledávala korupci za natolik závažnou, aby ji považovala za svoji prioritu. Je to sice smutná skutečnost, ale na druhou stranu to napovídá o směřování vedení krajského úřadu, pokud by se ta či ona politička dostala po volbách do nějaké vlivné pozice.

Ve světle působení vládnoucí koalice na krajském úřadě v posledních čtyřech letech (předražené zakázky, netransparentní a podivná výběrová řízení na miliardové zakázky atd.) je tvrzení paní Vajnerové nedávno na besedě v knihovně, že se za dobu svého působení na kraji s korupcí nesetkala, dostatečně vypovídající.
Nezbývá než vyslovit politování nad skutečností, že si regionální političky nepřišlo poslechnout více občanů, neboť poznatky z tohoto večera by jim jistě velice usnadnily rozhodnutí, komu a které politické straně dát svůj hlas...

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;