Liberec-volby

Patřím k angažovaným občanům tohoto města už hezkou řádku let. Máme za sebou volební kampaň, probíhají povolební jednání a je kolem toho hodně rušno.

Mezi lidmi se diskutuje na nejrůznějších úrovních. Chtěla bych k tomu něco málo říci.Nezúčastňuji se aktivně emocionálních, kromě výjimek, hlavně anonymních diskusí na sítích internetu. A to proto, že četbou některých příspěvků mě jímá až úzkost z řevnivosti a zlobných výroků diskutujících. To není výměna názorů. Na to nelze reagovat. Překvapuje mne, co nepěkných výpadů vůči některým osobám jednotlivých seskupení, co uspěli ve volbách, se ti, kteří účastníky povolebního vyjednávání nejsou, dopouštějí.

Kampaň už přeci není! Je čas hledání shody a klidné výměny názorů, ne vypouštění síry…a to samé by měli dodržet i samotní aktéři vyjednávání, kteří někdy zbrkle do éteru vypouštějí ukvapené závěry.  

Každý z nás voličů máme nějaký názor, jak bychom to řešili, jaká máme přání. Ale my nejsme ti, na kterých nyní leží odpovědnost. I já osobně jsem své názory, obavy sdělila, ale přímo těm, kterým jsem dala hlas, ne přes nějaké sítě… Možná, že ukvapeně.

Dokáži si přeci představit, jak těžké je hledat řešení pro klidné a stabilní vládnutí a dobrou správu našeho města. A to v situaci, kdy jsme my, voliči, rozdali hlasy tak nejednoznačně. Ač je to pro nás těžké, je už na čase dát těm, kteří jednají  a vzali na sebe odpovědnost, hlavně klid a čas  i moudrost a předvídavost na hledání cesty, která bude schůdná i pro nás, občany. A to bez ohledu na naše vlastní empatie nebo antipatie.

Věra Vohlídalová

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;