Tibor Battyhyány-ANO 2011

Nevím, kdo je pan Tibor Batthyany –předseda místního ANO, jaký je jeho morální kredit a čím se zasadil o komunální politiku. Přestože se o místní dění zajímám, nikde jsem jeho aktivity nezaznamenala, jeho volební výsledek je odrazem toho, že vstoupil do strany, která vyhrála poslední parlamentní volby a je tudíž v kurzu. Jejich voliči volili značku Babiš a ta svoji popularitu získala právě tím, že nabízela změnu dosavadní politiky.

 

Prohlášení pana Batthyanyho, že je pro něj věcí cti nejít do koalice s vítěznou stranou Změna, považuji za politicky velice nevyzrálé a nezodpovědné. To že Změna pouze boří a její kampaň byla negativní, není fér-  i přesto, že vyhrála už poslední komunální volby, neměla šanci pro město pracovat jinak než v opozici a i v této situaci udělala dost, její současný volební Plán pro Liberec je promyšlený a velmi důkladný.

Politické strany, které získaly dostatečný počet hlasů, aby mohly zasahovat do jednání o koalici, by měly respektovat volební výsledek a to je, že víc než čtvrtina Liberečanů, kteří přišli k volbám, chce na radnici vidět Z(z)měnu. Pokud opět vítěznou Změnu odsunou do opozice, nikdo jim nebude moct věřit, že chtějí skoncovat se starými praktikami a opravdu usilovat o blaho města.

                                                                                                                                       Petra Gabarová

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;