zš ještědská-ředitelka

O zrušení hodin tělesné výchovy jsem se dozvěděla z rozvrhu. A bylo to překvapení nejen pro mě, ale i pro mou dceru, která absolvovala testy z tělesné výchovy a lékařskou prohlídku jako předpoklad pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou TV.

"Paní ředitelka do rozhlasu říkala, že je vše zachováno tak jako za paní ředitelky Medvedíkové", sdělila mi dcera. Tímto způsobem jsem se seznámila s novou p.ředitelkou ZŠ Ještědská, Mgr. Andreou Gardoňovou.

Další překvapení přišlo, když jsem se dozvěděla, že jestli se mi to nelíbí, nechť přeřadím své dítě na jinou školu. Někteří rodiče toto doporučení vyslechli a možná udělali dobře, jelikož každý další krok  nové paní ředitelky byl pro zůstavší rodiče zlým snem.

Shodou okolností jsem v SRPDŠ – zástupci rodičů jednotlivých tříd, kteří se radí s ředitelem o chodu školy i o mimoškolských aktivitách, o tom, co se netýká výuky, ale hlavně dětí.

Tam jsme na konci září také řešili spolu s ostatními rodiči naše zlé sny s paní ředitelkou. Mimo jiné jsme se dozvěděli: "Já zodpovídám za směrnice a zákony, děti mě nezajímají."

Pak přišla petice, stížnost rodičů na ČŠI a dle jejího závěru oprávněná, postoj pedagogů k situaci na škole…..

Na 2. Schůzi SRPDŠ jsme zjistili, že se nic neřeší a došla nám trpělivost. Navrhli jsme téměř jednohlasně rezignaci. Po nás školská rada, jako jediný orgán, který to smí navrhnout, skutečně jednohlasně navrhla odvolání ředitelky.

Konec zlého snu? Bohužel ne. Teď je vše na politicích a ti vyčkávají. Asi nedostatek důkazů a pádných argumentů.

Rada města jako představitel zřizovatele školy, tedy magistrátu, smí ředitelku odvolat. Bude jednat 6.11.2012. Bude to řešit? Nebo bude také vyčkávat?


Miloslava Ševčíková, člen SRPDŠ za 3.C

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;