Kdysi před Vánoci zde bylo psáno, že to možná vypadá, že se do libereckého zastupitelstva vkrádá duch slušnosti a hlavně věcnosti. Slabá naděje pominula a byla přímo zhašena včerejším zasedáním politického reprezentačního sboru města. Magnetická přitažlivost neúprosně blížících se krajských voleb rozehrála unavující až nechutnou frašku předvádění se, demagogie a diletantství. Možná silná slova, ale těžko hledat smířlivější.

Jednání zastupitelstva řídil Jan Korytář ze Změny pro Liberec, ze zdravotních důvodů chyběl primátor Tibor Batthyány (ANO).  Snad to nebude nic vážného a primátor se uzdraví stejně brzy, jako když na jaře Slovan Liberec vyhrál pohár v Mladé Boleslavi.

Celé zastupitelstvo trvalo necelých pět a půl hodiny a z toho téměř dvě a půl hodiny se zabývalo jedním bodem. Vstupem města Liberce do projektu „Futree – Městské stromy na extrémních stanovištích“. Pro to celé divadlo a tyjátr, který se kolem tohoto budu spustil, mu budeme, s laskavým dovolením ještě laskavějších čtenářů, věnovat většinu dnešního komentáře.

Liberec má možnost vstoupit do vědeckého a výzkumného česko-německého projektu, který za zhruba 1,5 milionu Eur (tedy asi 40 milionů korun) se má zabývat výzkumem městské zeleně v extrémním ohrožení. Liberec do tohoto projektu může přispět pouhými 200 tisíci korun a za to získá nejen analýzu prostředí, ve které jedna z historických ohrožených alejí (na Vítězné ulici) žije, ale i její novou výsadbu. Konkrétně 15 nových stromů včetně speciálního zabezpečení i substrátu, který stromům zajistí optimální růst.

Za tuto částku by 15 podobných stromů v takové lokalitě vysadit nemohl. O tom, jak se za posledních 25 let město staralo o své aleje, se může přesvědčit každý: stromy zpola shnilé,  pospojované rezavými hřeby, vyplněné střešní krytinou (Vítězná), nové vysázené do pár centimetrových koryt (a proto hynoucí) nebo rovnou nápady na plošné kácení v Masarykovy ulici, jako za primátorování Martiny Rosenbergové z ČSSD. Ale vlastně na co aleje v historické čtvrti, když tu máme Arénu…

Dobrá příležitost, jak si obstarat hodně muziky za málo peněz, řekl by si jeden. Ale ne před volbami a ne v Liberci.  Nutkavá potřeba předvolebních témat spojená se stejně urputnou snahou zakrývat témata skutečná, dá vždy vzniknout divadelním kusům na politickém kolbišti liberecké radnice. A včera se hrál přímo majstrštyk. Smutné je, že se k němu přidali i zastupitelé, u kterých lze jindy pozorovat jistou míru slušnosti a odbornosti, jako například Jaroslav Zámečník ze Starostů.

Absurditu celého tyjátru podtrhuje skutečnost, že největšími kritiky jsou politici z ODS, Starostů pro Liberecký kraj a ČSSD, kteří v minulosti stáli za takovými projekty (často svých stranických kamarádů) jako byla policií stíhaná rekonstrukce Máří Magdalény, "historický park" v Budyšínské nebo přestavba Soukenného náměstí a spousta jiného.  Prostě když tekly miliony a desítky milionů na podivné projekty, vše bylo v pořádku. Má-li se dát 200 tisíc na záchranu (často péčí těch samotných) poničené aleje, je oheň na střeše. Ale podívejme se na ukázku.

Kus začal prologem: Vy nám tu chcete z veřejných prostředků za 40 milionů vysadit 60 stromů! To je plýtvání! Korupce! Nezbude na Varšavu (teď už ji máme rádi i my!)!

Odpověď: Ale to tak není, jedná se o výzkumný a vědecký projekt, jeho praktická a zkušební část nám zajistí výsadbu za peníze, za které bychom to neudělali.  

Pokračování: Ale vy tam nemáte žádné odborníky!  

Odpověď:  Ale vždyť tam jsou čtyři vědecká pracoviště ze dvou zemí, z toho dvě univerzity.

Pokračování: A proč tam třeba není nejznámější český výzkumný ústav z Průhonic?

 Odpověď: Ale vždyť tam je, to je ta zkratka VÚKOZ.

Pokračování:  Aha, ale proč jste se nezeptali třeba ředitele botanické zahrady v Liberci pana Studničky, ten je tady největší odborník.

Odpověď: Ale pan ředitel Studnička je odborník na masožravé rostliny, ale dobře zeptáme se i jeho.

Pokračování: A vůbec je to moc drahé!

Odpověď: A víte vůbec, kolik stojí vysazení a ošetření jednoho stromu v takové lokalitě?

Pokračování: Eee, ne, ale je to moc drahé a je to příšerný! Korupce!Skandál!

Odpověď: A co tedy navrhujete?

Pokračování: To je ale vaše práce, vaše odpovědnost. To je skandál!

A tak dál a tak dokola, celých dvě a půl hodiny. Žádné drama, ale únavná demagogická fraška, která bohužel ještě bude pokračovat a gradovat, jak se budou podzimní volby blížit. Kdyby to alespoň bylo zábavné..

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;