Událostí tohoto týdne bylo zcela jistě pravomocné vynesení rozsudku nad třemi zaměstnanci, kteří se podle žaloby měli dopouštět podvodného jednání kolem příprav na nešťastné mistrovství světa v lyžování v roce 2009. Nad výrokem soudu v Liberci se jistě leckdo pozastavil a nemálo z občanů dala průchod své skepsi o stavu justice v Čechách. Nicméně to, že padl rozsudek, jaký padl má své opodstatnění a částečně je to i dobře. Ovšem to, jak se v Liberci vaří z evropských dotací, případ odhlalil dostatečně.

Kauza se zdála jasná. Známá (a často a možná především ne v dobré známá) společnost Syner vyfakturovala celé čtyři miliony za nábytek pro vysokoškolské koleje, který nikdy nedodala. Další známá liberecká společnost (o které platí totéž) a jenž tak tradičně dostává za úkol „hlídat“ právě Syner, tedy Investing CZ, s klidnou tváří se tváří, že nedodaný nábytek byl vlastně dodaný a všechno ještě posvětí zástupce investora, Technické univerzity v Liberci.

Jasný podvod jako Brno, chtělo by se říci. Ale soud to vidí jinak a všichni tři jsou volní a zproštěni žaloby. Podle soudu jde o závažnou účetní nekázeň, nikoliv trestný čin. Bude zajímavé se na rozsudek podívat, až bude přístupný veřejnosti. Nemusí jít totiž o pochybení soudu, ale o doslovném lpění na liteře zákona.

 Žijeme totiž, ať se to někomu líbí nebo ne, v germánském okruhu kontinentálního práva, kde rozhoduje zapsaný kodex zákona, tedy přesně co je a co není trestný čin a osobní, soudcovská, povaha rozhodnutí, stejně jako důraz na precedens, jsou potlačeny. Byť v posledních desetletích obě cesty evropského práva splývají (i u nás je například častěji brán ohled na judikáty), pořád zde platí železná litera římské tradice zapsaného kodexu.

Navíc je velice pravděpodobné, že minimálně u účetní, která fakturaci vypisovala, by její postižení nebylo moc spravedlivé. Podobný styl nakládání s veřejnými prostředky, který - nejen na harcovských kolejích - předvádí firmy jako Syner nebo Investing CZ, se jistě nerodí v hlavách účetních. A co by to bylo za spravedlnost, aby byl potrestán zaměstnanec a ten kdo to vymyslel a prosadil, si nadále odpaloval doutníky na golfu či na hokeji?

Nehledě na výsledný rozsudek, ale dala celá kauza nahlédnout do kuchyně, kde se vaří s evropskými miliony. A je třeba říci, že zde panuje pořádný svinčík. Dojemné výmluvy, jak se kvůli vylhanému nábytku a milionům za něj, zachránilo celé vzácné mistrovství v lyžování, jsou jen pro smích. Ač nikdo nebyl potrestán, zcela jasně se ukázalo, jakým způsobem dodavatelské firmy i ty, které je mají „hlídat“, nakládají se svěřenými penězi od svých spoluobčanů.

Pokud dnes někdo ze Syneru nebo jeho partnerského Investingu cítí zadostiučinění, po čertech se plete. Celá kauza v plné nahotě, opět, odhalila jejich praktiky, a to nepřidá nejen na jejich dobrém jménu, ale i na jménu těch, kteří jim stále podobné zakázky přihrávají. Nejnověji podobné menu připravil s plánem přestavby Výzkumného ústavu textilních strojů na Evropský dům Liberecký kraj.

Vítěz soutěže: Syner. Stavební dozor: Investing CZ. Dobrou chuť.


Jaroslav Tauchman

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;