A že prý nelze dvakrát vstoupit dvakrát do jedné řeky. Co se týče rekonstrukce Libereckých lázní  to ovšem kandidát Změny na primátora Jan Korytář dokáže hravě. Již před dvěma roky  se spolu se svým korunním princem Jaromírem Baxou a jediným redaktorem jeho tzv. protikorupčního  serveru Náš Liberec Jaroslava Tauchmana dokonale zesměšnil,  když vítězoslavně uvedli, že bylo v zadávací dokumentaci uvedeno:

„Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení“ a oni přeci zjistili, že se na stavbě subdodavatelsky podílel tolik nenáviděný SYNER s.r.o., který se o zakázku též ucházel. Jenže se ukázalo, že subdodávka SYNERu činila méně než  4% (12 mil. z 380 mil.) a přitom v zadávací dokumentaci bylo též uvedeno: „Zadavatel v souladu s §44 odst. 6 zákona požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil seznam předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky v objemu vyšším než 20% z jejího celkového finančního objemu  a všech subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů.“  Z výše citované věty v konfrontaci s ještě výše uvedeným zákazem je jednoznačné, že ten se týká jen subdodavatelů uvedených v seznamu subdodavatelů. A v seznamu subdodavatelů nebyl SYNER  oprávněně, neboť jeho subdodávka nebyla ve výši 20% ani plánována ani jí pak při realizaci zakázky nebylo dosaženo. A vzhledem k tomu, že vítězný uchazeč Chládek a Tintěra a.s. neprokazoval subdodavatelem SYNERem ani žádný z kvalifikačních předpokladů,  nedošlo 4% subdodávkou SYNERu k porušení vůbec ničeho. A tak tehdejší vyhrůžka Jana Korytáře: „Obrátíme se v této záležitosti opět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad regionální rady RS Severovýchod a získané poznatky předáme také protikorupční policii“ vyzněla naprázdno, neboť uvedené úřady stížnosti žalobníčků odmítly.   

A hle uplynuly dva roky, Jan Korytář si založil své Krajské protikorupční pracoviště a to přišlo s úplně novým objevem, že bylo  v zadávacím řízení uvedeno: „Subdodavatelem Dodavatele nesmí být takový, který podal nabídku ve stejném zadávacím řízení“ a oni přeci zjistili, že se na stavbě subdodavatelsky podílel tolik nenáviděný SYNER s.r.o., který se o zakázku též ucházel. A pak že prý nelze dvakrát vstoupit do jedné řeky.  Druhý vstup dotyčný navíc okořenil trestními oznámeními na všechny strany.

Ale abych nekřivdil, obvinění Krajského protikorupčního pracoviště nepostrádá ani své zábavné rysy. Vždyť úvaha, že údajně nelegální zadání 12 milionové subdodávky umožnilo 50 milionové navýšení ceny, to je matematika, za kterou by se nemusel stydět ani legendární Václav Henych z Ministerstva vnitra.  Přitom neustále se opakující obvinění z 50-ti milionového předražení již dávno vyvrátil ten nejpovolanější a nejrespektovanější tj. ÚRS dle cenové soustavy (vysoutěžená cena zakázky byla naopak dokonce levnější i když „jen“ o 1,51%).

Zastupitel a kandidát na primátora Statutárního města Liberce svatý Jan, ve svém slepém fanatismu a šílenství sní svůj velký sen o tom, jak všechny okolo sebe dovede do tepláků a současně připraví své město o 760 milionů (porušení rozpočtové kázně 380 mil. vratka + 380 mil. penále).  Není nad to milovat své bližní a své město.  

                                                                                       Michael Canov – 1. místopředseda Starostů pro Liberecký kraj

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;