Michael Canov

Jan Korytář, lídr Změn, postavil své politické já na boji proti korupci. Tak ho má vnímat (a do značné opravdu i vnímá) široká veřejnost. V Libereckém kraji si dokonce vymyslel a prosadil i tzv. protikorupční komisi.

Dlouhodobým protikorupčním prostředkem, který Jan Korytář prosazuje, je zveřejňování majetkových přiznání politiků. Však také ZpLK jejíž byl volebním lídrem, měla ve svém volebním programu doslova: Naši zastupitelé budou zveřejňovat pravidelná majetková přiznání.

A v programovém prohlášení koalice Starostové pro Liberecký kraj  a Změna pro Liberecký kraj je v první tj. stěžejní kapitole uvedena transparentnost a otevřenost Libereckého kraje  uvedeno doslova: Naši zastupitelé budou zveřejňovat pravidelná majetková přiznání v rozsahu zákona o střetu zájmů

Pan Jan Korytář bez ohledu na programové prohlášení koalice SLK-ZpLK a bez ohledu na vlastní volební program nezveřejnil nic (zde originál stránky LK, zde kopie stránky ke dni 20. července 2013). Kázat vodu a pít víno? Kozel zahradníkem? No a co? Vždyť  pod svícnem je největší tma.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;