Dne 2. června 2000 zahájila firma Integra Liberec a. s. (dnes Integra stavby a. s.) akci Splašková kanalizace a přípojky v ulicích Liberecká a Revoluční a na nám. 1. máje. Akce měla být dle smlouvy dokončena ještě v roce 2000 (část v roce 2001). Akce však byla dokončena s řadou nedodělků a závad, které v rozporu se smlouvou nebyly ihned odstraněny, a proto byly reklamovány ze strany města 23. 1. 2002. Odpověď? Do doby, kdy jsem nastoupil na místo starosty (1. 11. 2002), žádná.

Po dalších urgencích jsme konečně dostali 10. 12. 2002 odpověď, která mě však úplně jako začínajícího starostu zcela konsternovala. „Vzhledem k jiným našim akcím musíte počkat do jara 2003.“ S tím jsme se nesmířili a podali jsme další urgence. Čekali jsme do 4. 8. 2003.

Jaký to byl šok pro majitele firmy Ing. Turka (tentýž, který chtěl donedávna koupit liberecké letiště), když jsme v souladu se smlouvou následně požadovali zaplacení smluvní pokuty za prodlení s realizací díla a s odstraněním nedostatků. Evidentně se s takovým požadavkem – aby si obec dovolila požadovat smluvní pokutu – do té doby ještě nikdy nesetkal. Při prvním kontaktu (telefonickém) se mě vysmál, následně při návštěvě v mé kanceláři chtěl celou situaci „smáznout“ jedním, později dvěma sty tisíci korun. To bylo pochopitelně zcela nepřijatelné a tak jsme podali ještě v roce 2003 žalobu.

Integra nám následně nabídla mimosoudní vyrovnání ve výši 1 a později 2 milionů korun (včetně zápočtu ve výši 1,9 mil., který jsme učinili) . Tyto návrhy byly ze strany města odmítnuty a naopak zastupitelstvo města schválilo pro mimosoudní vyrovnání částku 5 milionů korun (včetně zápočtu). Tento náš návrh naopak odmítla protistrana. Po řadě soudních stání a vyjádření expertů rozhodl Okresní soud v Liberci dne 10. 6. 2009, že Integra je povinna městu Chrastava zaplatit smluvní pokutu 7.280.046 Kč, ale též to, že nám zůstává zápočet ve výši 1.829.765,- Kč. Celková nám soudně vymožená částka tak tvořila 9.109.811,- Kč.

Integra podala odvolání, s kterým však neuspěla, když odvolací soud, kterým byl Krajský soud v Liberci potvrdil dne 30. 10. 2010 prvoinstanční rozhodnutí v plném rozsahu.  Integra napadla i toto pravomocné rozhodnutí  odvolacího soudu mimořádným opravným prostředkem u soudu dovolacího. Tím byl Nejvyšší soud České republiky sídlící v Brně, který 25. 9. 2012 dovolání v plném rozsahu zamítnul. Město Chrastava tak definitivně a nezvratně získalo kromě zápočtu i více než 7 milionů Kč a to i fakticky, neboť tyto prostředky byly  do rozhodnutí dovolacího soudu v soudní úschově.

Vynikající práci odvedla v tomto devítiletém sporu advokátní kancelář SPOLAK s.r.o., která zastupovala město Chrastava po celou dobu zejména prostřednictvím advokáta Mgr. Martina Vondrouše.

Město Chrastava má s firmami realizujícími jeho zakázky dlouhodobě velmi korektní vztahy. Od zhotovitelů vyžaduje jediné a sice dodržení parametrů smluv a pokud by snad dodrženy nebyly (což se však stává velmi, velmi výjimečně), tak smluvní pokutu. Nic více nic méně. V daném případě jsme se však setkali od dané firmy s neuvěřitelným přehlížením našeho města coby rovnocenného smluvního partnera.  A tak jsem velmi rád, že jsme se svého práva, byť až po devíti letech velmi tvrdého soudního sporu, domohli.  Svým způsobem se jedná o průlomový rozsudek. I malé město má šanci v právní bitvě proti mocné firmě, pokud právo stojí na jeho straně.

Michael Canov,
starosta města Chrastava

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;