O tom že Jan Korytář na funkci rozpočtového náměstka „prostě nemá“ jsem přesvědčen od samého počátku jeho radničního angažmá. Ještě tak možná na toho dotačního, ale nikoliv střídmého, šetřivého, prozíravého a opatrného strážce městské kasy. Poslední dny jsou ukázkové příklady jeho dvou protichůdných postojů. Je mužem minimálně dvou tváří.

Tvář 1.

Jan Korytář předkládá k diskusi zastupitelstvu rozpočtový výhled. Prvním nedostatkem je, že tak činí s neomluvitelným zpožděním a to minimálně rok a půl. Druhým vážnějším nedostatkem je samotný rozpočtový výhled zpracovaný velmi formalisticky, bez jakékoli politické invence či návrhu řešení dlouho známých problémů. Třetím nedostatkem jsou velké chyby ve výhledu obsažené, za což si ve čtvrtek vyslechne své. Ale ze všeho největší čtvrtou chybou tohoto výhledu je absence naprostých rozpočtových nutností, které město čekají během příštích let. Ve výhledu zastupitelé nenajdou peníze na opravu ostudné budovy URAN, nejsou tam peníze na roky odkládanou realizaci nové Pastýřské ulice, chybí peníze na opravu bazénu, dopravnímu podniku na nové tramvaje a autobusy … atd . Ten výčet by byl dlouhý. Prostě jakoby tyto nutnosti města vůbec neexistovaly. Na finančním výboru k tomuto tématu lakonicky řekl „nejsou peníze“. Ani pokus, ani náznak možných úspor, ani vize nových příjmů, prostě žádná reakce hodná již zkušeného náměstka primátora.

Tvář 2.

V posledních dnech plní Jan Korytář a Josef Šedlbauer Facebook, noviny a další média svojí myšlenkou na uspořádání celoměstského referenda na několik líbivých témat, která znamenají hluboký a trvalý zářez do městské kasy. Koupě zámku 100 Mil Kč a tím tedy další provoz neznámo kolik milionů ročně, hromadná doprava zdarma (kdo by nechtěl že ?) s náklady 30 Mil Kč každý rok, amfiteátr a další …. S drzostí populistů ignorují, že již samotné uspořádání referenda stojí cca 1,5Mil Kč z městské kasy (Jan Korytář s tím v letošním rozpočtu nepočítá). Nevadí jim, jak vystavují úředníky prakticky neřešitelné úloze „jak sehnat lidi do druhých volebních - referendových komisí“, když i do těch volebních se lidé moc nehlásí. Nápadů a námětů chrlí spoustu, ale, ale ani náznakem se nezabývají tím, kde na to chtějí vzít finance.

Jan Korytář jednou tváří předkládá ZM rozpočtový výhled bez vize a peněz na již stávající povinnosti a s druhou tváří nabádá lid, aby závazně městu uložili další a další drahé povinnosti. Je toto normální, je to zodpovědné vůči městu?

Po čtyřletém působení tohoto rozpočtového náměstka se jako jediný krok ke konsolidaci městské kasy dá označit dotažení mého refinancování dluhopisu. Jinak má stejné město se stejnou agendou o 100(!!) úředníků víc a rozpočtový výhled tak chmurný že horší to být těžko může.

Kdybych to nebylo k pláči, hořce bych se smál …

Jiří Šolc, zastupitel opozičních Starostů pro Liberecký kraj a bývalý rozpočtový náměstek a předseda finančního výboru.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;